search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Konkursförvaltare får egna riktlinjer

Sedan december har konkursförvaltare ett nytt etiskt ramverk att förhålla sig till. Detta sedan Rekon antagit nya riktlinjer för god förvaltarsed.

Efter många års diskussioner kunde Rekon, Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet, under vintern anta rekommendationer om god förvaltarsed.

– Reglerna innehåller inte några direkta nyheter, utan är mer en sammanställning över hur konkursförvaltare ska förfara. Men konkursförvaltarnas verklighet blir mer och mer komplicerad, och vi har tyckt att vi måste sätta ner foten och fastslå våra regler, säger advokat Fredrik Tengström, styrelsemedlem i Rekon.

De nya rekommendationerna behandlar frågan om konkursförvaltares opartiskhet, alltså hur och när jäv kan uppstå för just konkursförvaltare. Skriften innehåller en checklista med exempel på olika "typjäv" och instruktioner om hur man bör agera i dessa fall. De tar också upp vad penningtvättslagstiftningen kan innebära för en konkursförvaltares uppdrag.

Hittills innehåller dokumentet alltså två områden. Men det är långt ifrån färdigt, berättar Fredrik Tengström.

– Tanken är att nu fortsätta med det här, och bygga på med riktlinjer på flera områden, säger Tengström, som understryker att rekommendationerna alltid måste uppfylla reglerna om god advokatsed.

Under den närmaste tiden tror Fredrik Tengström att det kan bli aktuellt att fylla på med riktlinjer om bland annat förskottsutdelning och konkursförvaltarens hörandeskyldighet. Även frågor om relationen till konkursintressenterna kan bli aktuella att beskriva närmare.

Rekommendationerna om god förvaltarsed finns att ladda ner på Rekons webbplats, www.rekon.nu.

Annons
Annons