search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Inga advokatrapporter om misstänkt penningtvätt

Det samlade antalet rapporter om misstänkt penningtvätt enligt penningtvättslagen minskade under 2011. Inte en enda advokat eller biträdande jurist rapporterade klienter till Finanspolisen.

Under 2011 rapporterades totalt 11 453 fall av misstänkt penningtvätt. Siffran innebär en minskning med drygt 700 rapporteringar jämfört med 2010. Antalet rapporter från bank- och finansföretag ökade, medan rapporterna från två andra stora grupper, penningförmedlare och valutaväxlare, istället minskade i antal.

Från advokater och biträdande jurister kom inte en enda rapport om misstänkt penningtvätt under det gångna året, att jämföra med en rapport 2010 och tre rapporter 2009.

Den låga rapporteringsfrekvensen från advokater kan enligt Advokatsamfundets egen rapport om tillsynen enligt penningtvättslagen förklaras med att advokater som regel genomför en noggrann klientkontroll innan man tar ett uppdrag. Advokatsamfundet påpekar också att advokaters nära förhållande till sina klienter ofta gör att man kan undvika onödig rapportering. Istället reder advokat och klient upp de frågor som uppstår sig emellan. Dessutom står lagens förpliktelser i strid med grundläggande advokatvärden som lojalitets- och tystnadsplikt.

Annons
Annons