search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Han ledde den svenska insatsen efter tsunamin

Den 24 februari ledde departementsrådet Lars Hedström ett seminarium med titeln "Att leda i kris" hos Advokat i framtiden i Advokatsamfundets styrelserum.

Lars Hedström berörde alla som lyssnade när han berättade om sina intryck och erfarenheter då han ledde den första svenska insatsen till Thailand efter tsunamikatastrofen i december 2004.

Lars Hedström är biträdande chef för kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. Han har en bakgrund inom kommunal räddningstjänst och har varit överdirektör på Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket. Hedström har lett svenska civila internationella sök- och räddningsinsatser efter jordbävningar i Turkiet och Pakistan.

Kansliet för krishantering började sin verksamhet den 31 mars 2008. Det inrättades som en direkt konsekvens av rapporten från 2005 års katastrofkommission, som utredde Sveriges insatser efter tsunamikatastrofen.

Vad är en kris?
Lars Hedström ställde upp tre kriterier för en kris:

  • Betydande värden står på spel
  • Begränsad tid står till förfogande
  • Omständigheterna präglas av betydande osäkerhet

De värden som står på spel vid en kris kan även vara demokratiska värden.

Lars Hedström talade konkret om krishantering med utgångspunkt från tsunamikatastrofen.
– Tsunamin var en omslagspunkt för svensk krishantering, sade han.

Han berättade om hur insatsdeltagare reagerar på att arbeta under en kris. Den begränsade tiden innebär nya krav, andra än vanligt. Alla medarbetare blir påverkade av omständigheterna och av stress. Långvarig vaka, brist på sömn, påverkar alla i gruppen. Närminnet försvinner och man drabbas av tunnelseende.

Vid en krisinsats möter man andra omständigheter och medarbetare än i vardagen. Som insatschef har man nya människor att leda.

När den svenska insatsgruppen till Thailand organiserades förstod ingen riktigt vad insatsen innebar, förklarade Lars Hedström. Omfattningen av katastrofen stod klar först gradvis under dagarna och veckorna efter händelsen.

Söndagen den 26 december inträffade tsunamin. Måndag kväll fick Lars Hedström frågan om han var beredd att leda insatsen till Thailand. Tisdag klockan 16 skulle insatsgruppen samlas på Arlanda. Räddningsverket hanterade vilka som skulle åka med – en hop okända människor. Lars Hedström ville bygga en trovärdig organisation med trovärdig personal i insatsstyrkan. Han höll en första briefing med gruppen i flygplanet på väg till Thailand. Under flygresan skapades en relation mellan medarbetarna i gruppen.

Kraftiga reaktioner
Vid kriser uppstår kraftiga känslomässiga reaktioner hos dem som arbetar med insatser.
– De kan vara lika kraftiga som kärleksrelationer, eller reaktionen när nära anhöriga går bort, sade Lars Hedström.

– Det professionella förhållningssättet är att hantera reaktionerna.

När man konfronteras med anhöriga till katastrofoffer och saknade möter man hela känsloregistret, berättade Hedström. Insatsgruppen i Thailand inrättade ett kriscentrum på ett hotell och använde hotellets telefonväxel. Det var jul.

När människor ringde in till kriscentret spelades "Rudolf med röda mulen" i telefonen under väntetiden i växeln.
– Hur uppfattades det av dem som ringde? frågade sig Lars Hedström.

Arbetet med krishantering är mycket mediedrivet, sade Hedström. Det påverkar medarbetarna när de får läsa om hur gruppens insatser värderas i medierna. I krishanteringen måste man matcha det och ta hand om mediebilden.

Medarbetarna påverkas av att utsättas för risker och påfrestande arbetsuppgifter. Lars Hedström insåg att han som insatsledare behövde ha kontakt med medarbetarna när de kom hem från fältet och ta hand om dem. Efter pressande arbetsinsatser är avlastande samtal viktiga. Hedström beskrev hur man kan genomföra ett sådant samtal på ett informellt, naturligt och försiktigt sätt, utan att det uppfattas som ett formellt debriefingsamtal.

Det är viktigt att se till att alla får känna att de är en del av gruppen och att man har en gemensam uppgift. Ett telefonsamtal till Thailand var särskilt viktigt för gruppen. Kung Carl Gustaf ringde till ambassadör Hafström personligen och förhörde sig engagerat om situationen. Efter samtalet kunde Hafström säga till Hedström och hans medarbetare: "Kungen ringde. Han hälsade till alla."

– Det betydde otroligt mycket, berättade Lars Hedström.

Annons
Annons