search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Generaldirektör Sarah Wamala gav råd om ledarskapet

Dr Sarah Wamala, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut, var gäst hos Hildary på internationella kvinnodagen den 8 mars. Hon talade om ämnet "Ledarskapet och att våga stå för det rätta".

Sarah Wamala inledde sitt anförande på kvinnodagen med att påpeka vikten av att uppmärksamma att självskattningsundersökningar visar att kvinnor lever längre, men mår sämre.

Efter att ha berättat personligt om sin uppväxt och skolgång i Uganda gav hon en inblick i förutsättningarna för att utöva ledarskap som chef för en myndighet. Folkhälsoinstitutets uppdrag är att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador, med särskild vikt på utsatta grupper. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Verksamheten är starkt förknippad med juridik när det gäller viktiga delar av folkhälsopolitiken.

Som myndighet ska Folkhälsoinstitutet genomföra regeringens politik och utföra den verksamhet som regeringen har beslutat enligt instruktion, regleringsbrev och förordningar. Men för Folkhälsoinstitutets verksamhet gäller alltid principen att bedriva verksamhet på vetenskaplig grund, evidens. Sarah Wamala nämnde ett par folkhälsofrågor som kan vara politiskt kontroversiella trots en stark vetenskaplig evidens.

Sarah Wamala gav praktiska råd om ledarskap till åhörarna, riktade inte minst till unga kvinnor som ledare. Hon citerade de norska professorerna Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik: "Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande." Wamala visade med en figur hur gott ledarskap karakteriseras av samverkan mellan integritet, mod och behärskning av uppdraget – vilket innebär förmåga att se längre framåt och att se helheten.

Hon specifierade några frågor som hon som myndighetschef måste ställa om sitt "lag":

  • Agerar medarbetarna i myndighetens tjänst, eller är de ideologiska krigare?
  • Var ligger medarbetarnas lojalitet? I den egna övertygelsen eller hos myndigheten?

Sarah Wamala avslutade med ett "take-home-message" till åhörarna:
1. Ha integritet! Prissätt din egen
värdighet. Fokusera på det positiva. Tänk på energin du själv sprider. Snacka inte skit om andra kvinnor.
2. Ha mod! Du bestämmer ditt eget öde. Var inte rädd för att vara
modig och att vända på några stenar.
3. Ha koll på ditt uppdrag! Skippa detaljerna – tänk brett, strategiskt och långsiktigt.

Annons
Annons