search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatetiska reflektioner

Claes Peyron är en klok man och något av kårens levande guru i frågor rörande advokatetik. Må det ändå tillåtas mig att ha ett par synpunkter på de reflexioner över aktuella advokatetiska frågor som han framförde i Advokaten nr 2 2012.

 Claes Peyron tar inledningsvis upp advokats tystnadsplikt mot avliden och svarar "rätt oreserverat nej" på frågan om dödsbodelägare (ens om alla är ense) eller en förordnad boutredningsman kan lösa advokaten från hans tystnadsplikt. Jag vill för egen del helt oreserverat svara nej på den frågan. Må vara att dödsbodelägarna eller boutredningsmannen har att förvalta den dödes egendom och företräda boet mot tredje man, men dödsboet är likväl en annan person än den avlidne och kan inte inträda i det klientförhållande som rått mellan den avlidne och hans advokat. Det sagda har, som Claes Peyron också påpekar, bäring även på konkursförvaltare och edition.

Claes Peyron berör även en situation där en person – här en utländsk kollega – ber honom medverka som skiljeman i ett förfarande där han redan engagerats av motparten (att vara dennes ombud kan man förstå). När den utländske kollegan får detta klart för sig ber han Claes Peyron om råd vem han då skulle kunna anlita i stället. Jag håller med Claes Peyron om att man av lojalitet mot sin huvudman i det läget bör – eller till och med skall – avhålla sig från att rekommendera någon särskild person och nöja sig med att hänvisa vederbörande till någon annan källa för sådan information, exempelvis lokal skiljedomsklubb om sådan gives, advokatmatrikeln eller aktuell handelskammare. Däremot har jag för egen del inte svårt att förhålla mig till den av Claes Peyron angivna följdfrågan: kan jag avslöja för min klient att förfrågan förekommit? Jag anser att det är självklart att jag kan göra det och till och med bör göra det till undvikande av att ha ett informationsöverskott gentemot min huvudman. Den utländska kollegan, som oombedd informerat mig om att hans huvudman söker en skiljeman, har inte något befogat anspråk på att jag skall betrakta denna information som förtrolig och underkastad advokatsekretess från min sida.

Annons
Annons
Annons