search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tyskland kränkte publicists yttrandefrihet

Europadomstolen fällde i februari Tyskland för att ha kränkt tidningsförlaget Axel Springers yttrandefrihet (artikel 10 i Europakonventionen) genom att stoppa publicering av artiklar om en känd skådespelares narkotikabrottslighet. Publiceringsförbudet har prövats i flera instanser i Tysklands rättsväsen.

Europadomstolen konstaterar i sin dom att inskränkningen av yttrandefriheten därmed inte stod i rimlig proportion till kränkningen av skådespelarens privatliv. Tyskland ska därför betala Springer ett skadestånd på 17 734,28 euro för förlagets ekonomiska skada, samt 32 522,80 i rättegångskostnader.

I målet von Hannover mot Tyskland finner Europadomstolen där­emot inte att någon kränkning av Europakonventionen skett. Målet gäller prinsessan Caroline av Monaco och hennes man prins Ernst August, som i tyska domstolar försökt stoppa publiceringen av foton på paret i icke offentliga sammanhang utan att lyckas. Men Europadomstolen anser att de tyska domstolarna gjort en riktig avvägning mellan å ena sidan yttrandefriheten och å andra sidan prinsparets skydd för privatlivet när de inte stoppat publiceringen. Det fanns, enligt domstolen, ett allmänt intresse av att publicera de aktuella bilderna.

Axel Springer AG mot Tyskland (ansökan nr 39954/08)

von Hannover mot Tyskland (nr 2) (ansökan nr 40660/08 och 60641/08).

Annons
Annons