search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Spela korten rätt och bli jämställd?

Svensk juriststämma: Skådespelerskan och pokerproffset Magdalena In de Betou väckte frågor och gav svar om jämställdhet och livsval.

Hildaseminariet inleddes med att Magdalena In de Betou höll ett humoristiskt och tankeväckande anförande om stereotypa könsroller och bristen på jämställdhet. Hon lockade till många stora och spontana skratt.
Magdalena reser runt i världen och deltar i stora pokerturneringar och driver även pokerskolor för tjejer. Poker är enligt henne ett utmärkt sätt att lära sig förhandla om sitt värde.

– Män och kvinnor spelar poker på olika sätt och förhandlar olika i hela livet!

Magdalena anser generellt sett att kvinnor undervärderar sina spelkort, sitt yrkesliv, sin kunskap och sin utbildning. Män å andra sidan överestimerar. Att spela poker, spela stora roller eller vara pappaledig är val där vårt kön finns med som en parameter.

– Jämställdhet är i grund och botten en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Män och kvinnor ska ha lika mycket makt att utforma vårt samhälle, forma sina liv privat, socialt och yrkesmässigt oavsett könstillhörighet.

Magdalena frågade retoriskt om det är ett fritt val att tjejer vabbar så mycket. Varför är så få kvinnor delägare? Är det för att kvinnor inte vågar eller är de smartare än männen och prioriterar annorlunda? Enligt henne handlar många av våra val blott och bart om tradition.

– Många traditionella val är hämmande och förtryckande både för män och kvinnor, kommenterade Magdalena, som även sa sig tro att det största hindret mot jämställdhet är det passiva motståndet och omedvetenheten.

– Förändringen börjar med en själv, att fundera aktivt på sitt eget liv, på sina egna drömmar och val. Det har jag gjort!

Annons
Annons