search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Sammanställning av offentliga skiljedomar

Skiljedomsföreningen

Advokaterna Finn Madsen och Daniel Prawitz har gjort en sammanställning av skiljedomar som blivit offentliga efter talan om klander eller ogiltighet.

Samlingen består av 65 avgöranden, men kommer att byggas på efterhand och finns nu publicerade på Skiljedomsföreningens hemsida www.skiljedomsföreningen.se. Samtliga domar finns att läsa i fulltext. Eftersom det finns lite praxis på området kan  sammanställningen komma att utgöra en värdefull källa för ombud i kommersiella tvister eller skiljeförfaranden. På föreningens hemsida finns också artiklar och länkar till avhandlingar och uppsatser som rör skiljedomsrättsliga frågor.

Annons
Annons