search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Försämringar av rätten till advokat
Rätten till advokathjälp försämras drastiskt för åtalade och för brottsoffer. Det blir följden om ett förslag till nedskärningar i budgeten för rättshjälp vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag blir verklighet.

Nu protesterar Sveriges advokatsamfund mot förslaget, tillsammans med internationella advokatorganisationer och enskilda advokater i ett uttalande.

Budgetförslaget innebär att advokater som biträder åtalade och brottsoffer vid Internationella brottmålsdomstolen ska få 41 euro (360 kr) per timme i ersättning för sitt arbete.

Advokaterna ska inte heller längre få ersättning som täcker deras yrkesmässiga kostnader för kontor, personal, samfundsavgifter, sociala avgifter och pensioner.

Enligt försvarsadvokatorganisationen International Criminal Bar innebär det att ett försvar av någon som helst kvalitet helt enkelt blir omöjligt – av budgetskäl.

Furas efterträdare i Europadomstolen
Regeringen har beslutat nominera följande kandidater till domare i Europadomstolen:

  • Helena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
  • Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt
  • Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg

Det är sedan Europarådets parlamentariska församling som utser vem av dessa som blir domare i Europadomstolen. Elisabet Fura, som sedan 2003 är domare i Europadomstolen, blir ny chefs-JO med tillträde den 1 juni 2012.

Annons
Annons