search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ludvikaadvokat får ersättning för långa resor

En advokat i Ludvika ska få ersättning för tidsspillan, resor, hotell och traktamente för uppdraget som försvarare vid tingsrätten i Hudiksvall, efter ett beslut ifrån Hovrätten för nedre Norrland.

En advokat i Ludvika ska få ersättning för tidsspillan, resor, hotell och traktamente för uppdraget som försvarare vid tingsrätten i Hudiksvall, efter ett beslut ifrån Hovrätten för nedre Norrland.

Tingsrätten i Hudiksvall, som förordnade advokaten som offentlig försvarare, godkände advokatens kostnadsräkning på sammanlagt 241 901 kronor, varav 72 092 kronor avsåg tidsspillan och 20 764 kronor utlägg. Justitiekanslern ansåg dock inte att det förelåg sådana särskilda skäl som krävs för att kostnaderna ska ersättas när en advokat tar uppdrag på en annan ort, och överklagade tingsrättens beslut.

Men Hovrätten för nedre Norrland gick alltså på advokatens linje och godkände ersättningen för tidsspillan och utlägg. Enligt hovrätten fanns det särskilda skäl, bland annat för att målet rörde grov narkotikabrottslighet.

Annons
Annons