search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Kläder och röst färgar hur ett budskap mottas

– Retorik är konsten att övertyga. Det handlar inte bara om att ha rätt argument, utan också om hur man för fram sina argument.

Det förklarade retorikkonsulten Ida Bjursten, som talade för en full hörsal på Advokatsamfundet, vid Hildarys februarimöte den 2 februari.

Ida Bjursten gav åhörarna en rad konkreta tips om hur de kan planera inför och agera vid olika typer av möten och samtal. Hon förklarade att lyssnaren påverkas av en rad faktorer som inte bara handlar om tyngden i argumentationen, utan också om hur talaren ser ut och låter.

Talarens utseende väcker till exempel alltid reaktioner och associationer hos lyssnaren, reaktioner som det kan vara bra att förutse och motbevisa för att nå fram, påpekade Ida Bjursten. För den som ser mycket ung ut kan det till exempel handla om att lyfta fram sin utbildning eller andra viktiga erfarenheter.

Ida Bjursten lät också Hildarydeltagarna pröva på några praktiska övningar med tonfall och kroppsspråk, vilket väckte glada skratt bland juristerna.

Ida Bjurstens fem punkter att tänka på för att övertyga:

 • Utseende
  Ditt utseende väcker snabbt känslor och associationer som färgar hur ditt budskap tas emot. Tänk efter vilka dessa känslor kan vara och försök snabbt motbevisa dem.
 • Kläder
  Klä dig medvetet. Det kan handla om att passa in, sticka ut eller visa vad du står för, men det ska alltid kännas bekvämt för dig.
 • Röst
  Med strategiska pauser, tempoväxlingar, tonfall och satsmelodi kan du lyfta fram det du vill. Rösten måste harmoniera med budskapet. Berättar du något roligt ska det höras, och tvärt om.
 • Kroppsspråk
  Se till att ha ögonkontakt med alla i sällskapet någon gång. Gesterna ska harmoniera med budskapet.
 • Budskap
  För att nå fram med ditt budskap behöver du snabbt väcka tre känslor hos lyssnarna: välvilja, nyfikenhet och trovärdighet.
Annons
Annons