search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hilda diskuterade jämställdhet och livsval

Svensk juriststämma: Tre framgångsrika kvinnliga politiker samtalade om jämställdhet och livsval under ledning av Anne Ramberg.

Samhällsdebattören och det tidigare språkröret för Miljöpartiet Maria Wetterstrand ansåg att politikens värld var relativt jämställd. Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson var av en något annan uppfattning. Hon tyckte att det bland riksdagsledamöterna stundtals förekommer en konstig människosyn där man inte skiljer på sak och person.

– Vi har ett nytt parti i riksdagen som inte någon vill prata med trots att det är trehundratusen väljare som har röstat in dem (Sverigedemokraterna). Jämställdhetsfrågan är en del i detta, men långt ifrån helt avgörande.

Det rådde relativt stor enighet bland paneldeltagarna om att de nått sina positioner genom en rad mer eller mindre medvetna och aktiva val. Maria Wetterstrand betonade betydelsen som den egna viljan haft för henne.

– Jag tror att det är så att inte någon har lyckat ta ”det” ur mig. Det är nog ganska många som har försökt. Sedan har jag haft tillräckligt många som sagt att jag är okej och bra och då har jag lyssnat mer på dem, och det är väl ett aktivt val att jag har valt att lyssna på dem mer.

När paneldeltagarna diskuterade förutsättningarna för män och kvinnor förklarade Maria Abrahamsson att hon inte ansåg att kvinnor motarbetas mer än män. Det kostar såväl män som kvinnor en hel del smärta att ta sig fram.

Den före detta partiledaren och Socialdemokraternas första kvinnliga partiledare Mona Sahlin menade att visserligen kostar det på att vara högst upp i ledningen oavsett om det är en kvinna eller man. Men tillade:

– Jag tycker att vi har glastak som är stenhårda inom många områden där det finns makt. Även om tjejer tar sig fram så är det ändå en enormt stor skillnad på förutsättningarna mellan män och kvinnor.

Sahlin berättade att hon i början av sin karriär var mot kvotering men att hennes syn har förändrats med åren.
– När någon säger att det är lika villkor för killar och tjejer i Sverige säger jag ”struntprat”. Det är det inte.
Wetterstrand kommenterade att det inte är en slump att det är mest män som är partiledare i dag och tidigare.

När frågan om det är skillnad på förväntningarna på män och kvinnor diskuterades rådde enighet bland paneldeltagarna om att så är fallet.

– En man har ju oändligt mycket lättare för att passa in i ordet landsfader eller statsman. En kvinna blir häxan eller en järnlady eller anses alldeles för vek för att klara av det (uppdraget). Det relateras till könet. Män har styrt i näringsliv och politik och kyrkan i hundratals år, så nästan alla normer för hur man ska se ut och vara som högste ledare är manliga, sa Sahlin som fick visst medhåll från Maria Abrahamsson.

– Jag har förväntningen på mig att jag ska vara elak i olika sammanhang, säga otäcka saker och sedan skratta elakt, sa Maria Abrahamsson som menade att det hänger ihop med hennes bakgrund, då hon för tio år sedan var ganska ensam om att vara en kvinnlig borgerlig debattör. För att överhuvudtaget få genomslag var man tvungen att ta i och dra allt till sin spets för att få uppmärksamhet.

– I dag är klimatet förändrat. Borgerligheten är inte lika pestförklarad och det finns fler kvinnliga borgerliga debattörer och politiker. Men det klimat som rådde då har format bilden av en människa. Sedan är det ganska svårt att skaka av sig den bilden, sa hon och tillade:

– Om jag ska chocka någon i dag då är jag snäll och tyst. Det är mycket omgivningen som styr.

På Anne Rambergs fråga om deltagarna hade något råd att ge unga kvinnor sa Mona Sahlin att det är viktigt att inte tro att man kan vänta med att bilda familj och skaffa barn för att den vägen ta sig fram snabbare i karriären. Risken är att man ångrar det senare.

– Skaffa barn, ångra er inte och nätverka, sammanfattade Sahlin sitt råd.

Paneldeltagarna var eniga om betydelsen av att ha förebilder, såväl män som kvinnor, som visat att de trott på dem tidigt i deras karriärer och på så vis sporrat deras självför­troenden.

Annons
Annons