search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Första kvinnan som blir MP på storbyrå

Maria-Pia Hope tar över ansvaret som ny managing partner på Advokatfirman Vinge KB i Stockholm den 2 april. Hon blir den första kvinna som är managing partner på någon av de största advokatbyråerna i Sverige.

Vad tror du blir roligast i arbetet som managing partner?
– Vad jag redan upplever som väldigt roligt är att sätta mig in i olika delar av verksamheten. Jag har redan upptäckt saker jag inte kände till om verksamheten, trots att jag har varit 16 år på Vinge. Det är ett privilegium!

Vad tror du blir svårast?
– Att vara managing partner i förhållande till partnerkolleger är som att valla katter, sägs det. Så kanske det är – det får tiden utvisa.

Hur skaffar man sig som advokat kompetens för företagsledning?
– Jag tror att vi ofta underskattar oss själva som jurister och advokater. Vi får ändå genom vår praktik en väldigt bred och djup erfarenhet av näringslivets olika branscher och av hur våra klienter tänker. Jag har också suttit i styrelsen i 4–5 år, och arbetet i den är en bra grund.

Borde byråerna i Sverige i större utsträckning ta in icke-advokater utifrån till vd-funktionen?
– Det kan vara intressant, men man ska inte underskatta hur annorlunda det är att driva en partnerägd organisation till skillnad från ett ”vanligt” företag. Delägarna är aktiva i verksamheten och har ofta synpunkter på hur verksamheten ska bedrivas, så det kan vara svårt för en person som kommer utifrån att få den acceptans man har som en del av organisationen.

Hur kommer det sig att det fortfarande finns så få kvinnor i ledande ställning på de svenska advokatbyråerna?
– Traditionellt har det funnits många andra attraktiva yrken för kvinnliga jurister som de hellre har sökt sig till – domarbanan, inte minst, och åklagarbanan. Affärsjuristbranschen har varit väldigt manlig. Det där håller på att förändra sig. Vi rekryterar fler kvinnor än män från universiteten numera. Det handlar om att kvinnor ser att det går att bli delägare och kliva på ledningsroller.

Vad tänker du göra för att underlätta för unga byråjurister att förena familjeliv och advokatkarriär?
– Framför allt handlar det om att kunna arbeta mer flexibelt. Det är den stora fördelen med konsultjobbet – det krävs inte alltid att man är på kontoret. Man kan hämta på dagis, vara med på luciaövningar och få hela livspusslet att fungera. Flexibiliteten och tekniken som krävs för att kunna arbeta flexibelt är viktiga. I slutänden är det så att yrket som affärsjurist är krävande och att klienterna kräver mycket av oss. Det är viktigt att vara rak och tydlig kring att det finns hög förväntan från våra klienter på tillgänglighet och leveransförmåga. Det är ingenting som vi kan trolla bort. Däremot kan vi underlätta för våra jurister att förhålla sig till det genom tekniska lösningar.

Hur har du själv gjort för att kombinera barn och karriär?
– Framför allt har min man och jag alltid delat lika. Vi har gjort ungefär hälften var, alltid maxat på alla RUT-avdrag och tagit all hjälp vi kan få av barnflickor och liknande för att få det hela att gå ihop. Men jag har också alltid försökt att jobba flexibelt, gå hem i tid och vara med barnen på vardagskvällar för att ha den naturliga kontakt som man får när man ser familjen under veckorna och inte bara under helgerna, och hellre plocka upp stråt senare på kvällen om det behövs.

Annons
Annons