search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Delade meningar om prövningstillstånd i kammarrätt

Svensk juriststämma: Ett generellt prövningstillstånd i kammarrätterna riskerar att äventyra rättssäkerheten, hävdades det från advokathåll när förvaltningsprocessen debatterades vid juriststämman. Men advokaterna fick mothugg från förvaltningsdomare

Förra justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher som ledde seminariet ”Prövningstillstånd i kammarrätt” lyckades väl med sin ambition att snabbt dra upp konfliktlinjerna mellan debattdeltagarna. Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing och advokat Börje Leidhammar sa båda bestämt nej till att införa prövningstillstånd i alla mål i kammarrätterna.

– Det är inte förenligt med grundläggande rättssäkerhetsprinciper att bara pröva exempelvis komplicerade skattemål i en instans, sa Maria Billing, och fick medhåll av Börje Leidhammar.

Leidhammar konstaterade också att Skatteverkets handläggning av ärendena ofta håller så låg kvalitet att det är först när ett ärende når förvaltningsdomstolen som man överhuvudtaget kan överblicka det. 

Betydligt mer positiva var Thomas Rolén, president för Kammarrätten i Stockholm, och Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg och tidigare lagman i förvaltningsrätten i samma stad.

Thomas Rolén pekade på att förvaltningsdomstolarna genomgått omfattande reformer på senare år, vilket gjort deras roll som överprövningsinstans tydligare.
– Då gäller det att vi prövar rätt mål. Prövningstillstånd är att bra medel för att uppnå det, sa Rolén.

Diskussionen kom främst att handla om skattemål, och åsikterna om fördelar och nackdelar med prövningstillstånd var delade. Till slut enades paneldeltagarna ändå om att förvaltningsprocessen behöver reformeras på en rad olika sätt, och att prövningstillstånd kan vara en av dessa reformer. Varken Maria Billing eller Börje Leidhammar var dock beredda att säga ja till en sådan reform redan nu.

Annons
Annons