search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Årsavgiften är inte avdragsgill

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte frågan om huruvida årsavgiften till Advokatsamfundet ska vara avdragsgill. Det är innebörden av domstolens beslut den 26 januari.

Enligt inkomstskattelagen 9 kap. 2 § får den som är skattskyldig inte göra skatteavdrag för sina medlemsavgifter till föreningar. Kammarrätten i Sundsvall kom i en dom i januari 2011 fram till att avdragsförbudet i inkomstskattelagen gäller för advokaternas årsavgift till Advokatsamfundet, oavsett om samfundet har en särskild ställning och inte kan jämföras med andra intresseorganisationer.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i målet. Därmed gäller kammarrättens dom.

Justitierådet Olle Stenman, som är expert på skatterätt och har ingått i flera statliga utredningar om skatterätt och föreningsrätt, var skiljaktig och ville ge prövningstillstånd i en fråga i målet.

Annons
Annons