search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tre av fyra återfaller efter sluten ungdomsvård

De flesta som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brott. Det visar statistik från Statens institutionsstyrelse som Dagens Nyheter rapporterat om.

Av de unga människor som dömdes till sluten ungdomsvård under perioden 2001–2005 var medianvärdet 75 procent för återfall i brott inom tre år.

Antalet dömda till sluten ungdomsvård, och andelen som återföll i brott inom tre år:

2005: 132 (79 %)
2004: 145 (45 %)
2003: 112 (78 %)
2002: 117 (73 %)
2001: 102 (75 %)

Påföljden sluten ungdomsvård infördes 1999. Ungdomar som begår allvarliga brott när de är mellan 15 och 17 år döms oftast till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. Straffet kan vara mellan 14 dagar och 4 år och verkställs vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem på särskilda avdelningar. Den genomsnittliga strafftiden 2010 var 10,1 månader.

År 2010 presenterade Statens institutionsstyrelse en studie som jämför återfall i brott bland ungdomar som dömdes till fängelse 1991–1998 och ungdomar som dömdes till sluten ungdomsvård 1999–2003: Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård.

Annons
Annons
Annons