search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Timkostnadsnormen i år blir 1 205 kronor

Timkostnadsnormen för 2012 blir 1 205 kronor, exklusive moms.

Det innebär en höjning med drygt 3 procent jämfört med 2011. Timkostnadsnormen styr ersättningen till advokater och jurister med offentliga uppdrag, till exempel försvarare och målsägandebiträden. 

Advokatsamfundet har i många år påpekat att timkostnads­normen bygger på felaktiga beräkningar och att den är allt för låg. Just nu arbetar också Statskontoret med en översyn av systemet med timkostnadsnorm.

Annons
Annons
Annons