search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Antalet anmälningar mot advokater fortsätter sjunka

Antalet advokater och biträdande jurister ökar kraftigt, samtidigt som antalet anmälningar fortsätter att minska.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 497 disciplin­anmälningar under 2011. Det är 41 färre än under 2010. Antalet har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Disciplinnämnden behandlade totalt 496 ärenden under 2011. Av de 215 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde ledde 136 till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall blev påföljden en erinran till advokaten, men 31 advokater fick varningar och 26 fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur Advokatsamfundet.

Varningarna och varningarna med straffavgift beror bland annat på att Advokatsamfundet numera övervakar att varje advokat lämnar in revisorsintyg, där det framgår om advokaten har uppfyllt kravet på vidareutbildning under året. Upprepade försummelser leder till sträng påföljd – och det blir varning med straffavgift för den advokat som inte svarar på disciplinnämndens förelägganden. Under 2000-talet har Sveriges advokatkår ökat i antal med 40 procent – från 3 635 advokater år 2000 till 5 082 advokater år 2011. Antalet biträdande jurister på advokatbyråer ökade än mer under samma tid – från 813 till 1 810 jurister, motsvarande en ökning med 123 procent. Trots detta fortsätter antalet anmälningar till disciplinnämnden att minska. Antalet anmälningar sedan år 2000 har minskat med 18 procent.

– Tendensen med ett minskat antal anmälningar håller i sig. Det visar att advokatkåren håller en hög etisk standard och att våra satsningar på etiken har givit resultat, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under det senaste decenniet har Advokatsamfundet satsat långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både advokater och biträdande jurister. År 2004 införde Advokatsamfundet krav på advokatexamen. Samma år infördes också ett krav på professionell vidareutbildning för alla verksamma advokater, som numera måste genomgå minst 18 timmars utbildning varje år.

Annons
Annons
Annons