search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Vi hade en tydlig vision”

Månadens advokat är Magnus Hermansson, advokat och vd för Adacta advokatbyrå.
Adacta advokatbyrå i Malmö har utsetts till Skånes Gasell 2011 av Dagens Industri. Utmärkelsen föräras företag som är bra på lönsam tillväxt och att skapa nya jobb. Detta är första gången en advokatbyrå uppmärksammats. Adacta har vuxit med över 400 procent de senaste tre åren.

Grattis, hur känns det att bli utsedd till Skånes Gasell 2011?
– Tack, det är fantastiskt, omtumlande, oväntat och roligt. Detta har vi varken funderat på eller eftersträvat. Vi var helt oförberedda när Dagens Industri ringde och frågade hur vi burit oss åt för att växa så här pass mycket.

Berätta om byrån!
– Den grundades av mig och Per Öst 2004. Först ville vi driva en affärsjuridisk byrå. Jag har en bakgrund inom affärsjuridiken och Per var skatteadvokat. Vi upptäckte snabbt att det är svårt att få bra uppdrag för en liten byrå, klienterna vill gärna ha större byråer med mer resurser.

– 2005 började vi med humanjuridik. Vi märkte att det fanns en snabbt åldrande advokatkår här och att återväxten är dålig. 2007 drogs riktlinjerna upp för hur vi skulle kunna expandera genom att satsa mer på humanjuridiken. Planerna sjösattes 2008, då var det bara Per och jag. I dag är vi tre advokater, sex biträdande jurister, en paralegal och två advokatsekreterare.

Finns det någon motsättning i att driva en humanjuridisk byrå på ett affärsjuridiskt sätt?
– I de flesta humanjuridiska byråer har varje advokat sin egen ekonomi, sedan delar man på overheadkostnaderna. Modellen liknar en kontorsgemenskap. Vi har en true partnership-modell. Det spelar ingen roll vem som drar in uppdraget eller debiterar timmarna, pengar som blir över delas mellan del­ägarna. Den andra modellen kan medföra att man blir mer intresserad av hur mycket man kan debitera och mindre av att hjälpa kollegerna. Våra jurister har inte en provisionsbaserad lön. Det spelar igen roll om de jobbar med egna mål eller andras. Vi har även en hel del affärsstrategisk statistik och kan se vad som är mest effektivt och lönsamt för oss att göra. Vi har dessutom en modern teknisk plattform som ökar vår effektivitet.

Hur gör man för att växa över 400 procent på tre år?
– Det är främst tre saker. För det första hade vi en tydlig vision för vad vi ville uppnå och en affärsplan för hur det skulle gå till. För det andra har vi hållit oss till den planen, ofta slarvas det nog med uppföljningen. Slutligen har vi gjort lyckade rekryteringar och fått duktiga medarbetare som tidigt blivit produktiva och hjälpt till att finansiera en fortsatt expansion.

Hur får ni nya klienter?
– Marknadsföringen ingår i affärsplanen. Vi har bland annat anlitat en reklambyrå som utifrån våra direktiv tagit fram logotyp, grafisk profil med mera. Vi marknadsför oss på nätet, och annonserar i såväl lokal- som fackpress. Vi gör det inte för att ragga uppdrag, det handlar mer om varumärkesplacering. Efter hand upptäcker myndigheterna förhoppningsvis också att vi är duktiga och vänder sig till oss när de behöver offentliga biträden och försvarsadvokater.