search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Planerad ny lag tillåter ”försvinnanden”

Internationella människorättsorganisationer slår nu larm om en planerad ändring i Kinas brottmålsprocesslag. Lagförslaget är tänkt att antas i mars 2012.

Den nya regeln i processlagen ger brottsbekämpande myndigheter rätt att hålla personer som misstänks för terrorism, allvarlig korruption eller brott mot statens säkerhet frihetsberövade på okänd ort. Myndigheterna ska inte heller vara skyldiga att underrätta den fängslades anhöriga eller advokat, om detta riskerar att skada brottsutredningen.