search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Peggy Bruzelius förmedlade 20 års styrelseerfarenhet

Peggy Bruzelius talade vid Hildarylunchen den 10 november på Advokatsamfundet i Stockholm under rubriken ”Betraktelser efter 20 års styrelsearbete”.

Peggy Bruzelius har varit vd för ABB Financial Services AB och vice vd för SEB, och har en gedigen erfarenhet som ordförande, vice ordförande och ledamot i en mängd företagsstyrelser. Hon har också varit ordförande i Högskoleverkets styrelse. Just nu sitter Bruzelius i styrelsen för sex börsbolag, varav tre svenska.

Peggy Bruzelius berättade att hon är en tävlingsmänniska, som sökte till Handelshögskolan därför att den var svår att komma in på. Efter examen sökte hon sig till den tunga industrin och kom först till Boliden AB, där hon rapporterade direkt till koncernchefen. Hon blev styrelsesekreterare vid 25 års ålder.

– Då insåg jag att den verkställande ledningen och styrelsen i stora företag också är människor, berättade hon.

När Peggy Bruzelius upptäckte det, blev hon först lite chockad, och tappade sedan lite av den överdrivna respekten för företagsledningar. Hon stannade på Boliden i 5 år och arbetade därefter i 18 år på ABB. Efter 8 månader på SEB har hon nu ägnat sig åt styrelseuppdrag på heltid i 13 år.

Peggy Bruzelius motsätter sig kraftigt kvotering till bolagsstyrelser. Debatten förs fel, menade hon – den handlar om symptomen, inte problemet. Problemet är att det finns alldeles för få kvinnor på vd-poster och i koncernledningar. Sverige är sämre på det än andra jämförbara länder, vilket är konstigt eftersom vi har den största andelen förvärvsarbetande kvinnor. Företagsledningarna är rekryteringsbasen för styrelseuppdrag, och det finns för få kvinnor med rätt kvalifikationer i Sverige, enligt Bruzelius.

På frågan varför det är så svarade Peggy Bruzelius att den stora skillnaden mellan Sverige och andra länder är att det har varit så svårt att köpa tjänster i Sverige. Det har varit dels ekonomiskt nästan omöjligt, dels tabubelagt.

– Jag tror att RUT-reformen är den största jämställdhetsreform vi har haft, sade hon.

Hon berättade att hon ibland i sin verksamhet som mentor för studenter möter en offermentalitet som skrämmer henne litet grand. Oftast är kvinnan inte offer för diskriminering, menade Peggy Bruzelius, och nämnde ett exempel: Om en kvinna söker en tjänst där två av 36 sökande är kvinnor, och en man får jobbet, innebär inte det att kvinnan har diskriminerats. Det ju också 33 män som inte har fått jobbet!

– Man måste lära sig att inte se sig som ett offer, utan kämpa vidare, sade Peggy Bruzelius.

Annons
Annons