search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser aktuellt

Sofia inspirerade till kvinnoprojekt i Nederländerna
Nätverket Hildas mentorprogram Sofia har fått en efterföljare i Nederländerna. Den svensk-holländska advokaten Elin Hilwig, verksam i Rotterdam, hittade Sofia på internet när hon 2009 sökte efter vägar att hjälpa kvinnliga advokater i Nederländerna att bli chefer och att stanna kvar i yrket. Efter kontakt med Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Heléne Lövung tog hon initiativet till ett ettårigt mentorprojekt för kvinnliga advokater i Rotterdam

Tio mentorer och tio adepter deltog i Rotterdamprojektet. Enligt Elin Hilwig var pilotomgången en stor framgång. Både mentorer och adepter var mycket nöjda med mentorskapsprojektet, som innehöll både gruppmöten och träffar mellan respektive mentor och adept.

Norska advokatordföranden ny i fredspriskommittén
Berit Reiss-Andersen, norsk advokat med møterett for Høyesterett och ordförande i Den norske advokatforening sedan 2008, utsågs till ny ledamot av den norska Nobelkommittén, sedan hon hade nominerats till kommittén av Arbeiderpartiet. Den norska Nobelkommittén utser varje år mottagare av Nobels fredspris. Nobelkommittén tillsätts av stortinget.

Berit Reiss-Andersen har tidigare varit statssekreterare i norska justitiedepartementet. Hon har också givit ut två kriminalromaner, skrivna i samarbete med tidigare norska justitieministern Anne Holt.

Mammor i fängelse skickar godnattsagor
Godnattsagor kan vara en väg för kvinnor som dömts till fängelse att behålla en god kontakt med sina barn. I studiecirkeln Godnattsagor inifrån på kriminalvårdsanstalten i Ystad har hittills fem kvinnor – tre mammor, en mormor och en gammelmoster – varit med och läst in en saga till sina barn. Sagoskivan skickas, tillsammans med den inlästa boken och flera andra böcker, till barnen. Enligt kriminalvården har projektet förutom att bidra till kontakten mellan mödrar och barn, också bidragit till ökad trivsel och motivation hos deltagarna.

Christer Silfverberg blir justitieråd
Regeringen utsåg i november professor Christer Silfverberg till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Christer Silfverberg är professor i finansrätt vid Stockholms universitet sedan 2002. Han blev juris doktor 1992.

Christer Silfverberg har under många år varit ledamot i Skatterättsnämnden. Han har varit prodekanus för juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Christer Silfverberg tillträder den 1 februari 2012.

Ny lagman i Förvaltningsrätten i Malmö
Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen Lars Sjöström till ny lagman i Förvaltningsrätten i Malmö. Lars Sjöström är sedan 2009 hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Dessförinnan var han under drygt sex år chefsrådman i Stockholms tingsrätt.

Lars Sjöström tillträder den 1 februari 2012.

Slovenien värdland för Skilex 2012
Boka in 29 januari–5 februari för skidåkning och möten med jurister från stora delar av världen!

Då hålls nämligen den 39:e Skilex-kongressen, som äger rum i Maribor i Slovenien.

Kongressen innefattar seminarier och föredrag i aktuella frågor rörande idrottsjuridik, träning, tävlingar i längdåkning, både individuellt och i lag, och alpint, med storslalom och parallellslalom. Dessutom diverse kulturella och sociala aktiviteter. Veckan avslutas med en galamiddag med prisutdelning.

Läs mer och anmäl dig på Skilex webbplats, www.skilex.eu.

FN rekommenderar My Human Rights
Det svenska utbildningmaterialet Mina mänskliga rättigheter, som också finns i en engelskspråkig version, är enligt FN-organisationen UN Women ett utmärkt verktyg i arbetet för att sprida de mänskliga rättigheterna. Mina mänskliga rättigheter/My human rights är en ask med kort som lättillgängligt och tydligt förklarar artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Grundaren till My human rights, Emma Wistrand, planerar att använda rekommendationerna från UN Women till att söka finansiering av ytterligare utveckling av materialet, och översättning till flera språk.