search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ingen kränkningsersättning till nationella insatsstyrkan

Poliser i den nationella insatsstyrkan får räkna med angrepp i tjänsten. Det anser Nämnden för brottsskadeersättning, som inte beviljar ersättning för ingripandet vid ett rån i Umeå.

Nationella insatsstyrkan får ingen brottsskadeersättning för ingripandet vid det så kallade Loomisrånet i Umeå. Personer i vissa yrkesgrupper har anledning att räkna med att mötas av angrepp i arbetet och har en bättre beredskap för detta, anser Nämnden för brottsskadeersättning.

Polisens nationella insatsstyrka fick i uppdrag att förhindra ett rånförsök i Umeå 2009. Styrkan fick veta att det rörde sig om erfarna, tidigare dömda rånare som hade använt skjutvapen och sprängmedel förr. Skottlossning uppstod vid ingripandet, men ingen av poliserna skadades fysiskt. Svea hovrätt dömde rånarna för försök till grovt rån, hot mot tjänsteman och framkallande av fara för annan.

Den som drabbas av en allvarlig kränkning av den personliga integriteten har rätt till kränkningsersättning. Också poliser i tjänst kan få sådan ersättning. Men i detta fall konstaterade nämnden att nationella insatsstyrkan är särskilt utbildad att hantera farliga personer och arbeta i utsatta lägen. Enligt nämnden är kränkningen inte allvarligare än nationella insatsstyrkan får räkna med i samband med ingripanden. Därför kan ingen kränkningsersättning lämnas.

Annons
Annons