search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det lysande rekordåret 2011

2011 gick till historien som något av ett rekordår för tidskriften Advokaten. Rekordstora tidningar, rekordmycket annonser och inte minst vad som närmast kan beskrivas som ett fyrverkeri av insända debattartiklar.

Under året 2011 skrev vi om allt från nya arbetsområden som life science till mer traditionella områden som då advokater åtar sig styrelseuppdrag. Vi ägnade även uppmärksamhet åt hatbrott, nämndemännens vara eller icke vara och ekobrott.

Under försommaren lanserades Advokatsamfundets nya hemsida och även de nya undersidorna. Mottagandet blev mycket positivt. I samband med lanseringen tog samfundet också steget in i de sociala medierna, som twitter och facebook. Advokatsamfundets generalsekreterare och tillika tidskriften Advokatens ansvariga utgivare deltog under året flitigt i samhällsdebatten.

Redaktionen fick ta emot stora mängder tips från sina läsare. Stort tack!

Vi fick även in vad som närmast kan liknas vid en strid ström av artiklar i de mest skilda ämnen. Debattsidorna närmast glödde stundtals av bidrag från hängivna skribenter.

I oktober arrangerades Advokatdagarna för första gången och de gavs stort utrymme i tidskriften nr 8 som blev den omfångrikaste utgåvan hittills.

Summa summarum blev 2011 ett år att minnas av många skäl. Återstår att se vad som väntar på andra sidan kalenderbladet.

Det lär bli spännande, inte minst för att Advokatsamfundet fyller 125 år.