search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Rätten att själv få välja advokat måste stärkas

I Sverige har den enskildes rätt att själv få välja advokat blivit mer och mer urholkad, anser advokat Hans Bredberg, som oroas av utvecklingen.

Rätten att själv få välja advokat i en rättslig angelägenhet är en grundläggande princip i ett rättssamhälle. Det anses bland annat viktigt att den enskilde har möjlighet att välja en advokat som har kunskaper inom det område som angelägenheten rör och som den enskilde känner förtroende för.

I Sverige har den enskildes rätt att själv få välja advokat blivit alltmer urholkad. Inom offentligt finansierade områden, där advokater arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde, överlämnas i praktiken oftast valet av advokat till domstolen eller myndigheten. Om den enskilde inte själv väljer advokat väljer domstolen eller myndigheten en advokat. I vissa fall är det svårt för den enskilde att välja advokat även om han eller hon skulle vilja det. Personer som sitter frihetsberövade har till exempel ofta inte möjlighet att kommunicera med omvärlden, vilket gör att de har svårt att hitta en advokat om de inte redan känner till någon. Vidare uppställer ofta domstolar och myndigheter krav på att en advokat måste kunna närvara vid ett bestämt tillfälle. Om advokaten inte kan närvara vid detta tillfälle väljer domstolen eller myndigheten en annan advokat än den som den enskilde valt. Det händer också att domstolen eller myndigheten väljer en annan advokat om den advokat som den enskilde valt inte lyckas svara i telefon just när domstolen eller myndigheten ringer.

Att valet av advokat i de flesta fall överlämnas till domstolen eller myndigheten innebär att många advokater är beroende av domstolens eller myndighetens tycke för sin försörjning.

Staten har ett intresse av att valet av advokat inte blir för kostsamt. Staten har inget kvalitetskrav på advokaten. Istället för att välja en advokat som är besvärlig och kostar tid och pengar väljer domstolen eller myndigheten gärna en billig och medgörlig advokat.

Det ligger i den enskildes intresse att det finns starka och oberoende advokater som är fria att driva sin klients sak. Advokater vars lojalitet ligger hos sin klient och inte hos någon annan.

Dagens system skapar advokater som är beroende av staten. Advokater som marknadsför sig mot domstolar och myndigheter istället för mot den enskilde. Advokater som av rädsla att inte bli valda i framtiden inte vågar stå upp för sina klienter i alla lägen.

Statens inflytande över valet av advokat måste minska. Valet av advokat bör åvila den enskilde.

 

Annons
Annons