search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Många kom till förnyade Tällbergsdagar

Efter förra årets framgångsrika nystart lockade Mellersta avdelningens studiedagar i år fler deltagare än på länge. Ett hundratal advokater och biträdande jurister kom till Tällberg den 16–17 september.

Påtagligt många hörde till de yngre verksamma i avdelningen. På plats fanns också ett antal funktionärer från Advokatsamfundets övriga avdelningar, som deltog i samfundets ordförande- och sekreterarkonferens.

Det var 43:e gången studiedagarna genomfördes. Mitt i traditionerna hade Mellersta avdelningen satsat på förnyelse: Efter att ha använt samma anläggning sedan slutet av 60-talet hade avdelningen nu bytt till ett annat konferenshotell.

Advokat Anders Frigell talade under rubriken ”En modern rättsskandal?” om da Costa-målet, där han är ombud för de två läkarna vid deras resningsansökningar.

Clarence Crafoord berättade på temat rättssäkerhet om stiftelsen Centrum för rättvisa, där han är vd. Crafoord betecknade centret som en ideell och opinionsbildande juristbyrå, eller ”public interest law firm”, som granskar missförhållanden, ställer upp som ombud i mål och driver debatt.

Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn föreläste om penningtvättregleringen ur ett advokatperspektiv.

I den sedvanliga landskapstävlingen i boule tog Upplandslaget – liksom förra året förstärkt med Johan Sangborn – hem segern efter att ha mött Dalarna i finalen.

De deltagare som ville fick vara med om en visning av familjen Börjesons stora konstsamling, med verk av konstnärer som Picasso, Chagall, Max Ernst, Zorn, Carl Larsson, Sigrid Hjertén och många fler i den specialritade byggnaden Greenverket. Hans Erik Börjeson, som har lagt grunden till samlingen, berättade själv mycket personligt om bakgrunden till samlingen, de enskilda verken och konstnärerna bakom dem, mellan anekdoter ur hans eget mångskiftande liv.

Middagen ramades in av underhållning i högt tempo. Och naturligtvis ledde Svante Linderberg, som alla år, sången ”I villande skogen”. Efter middagen följde dans till liveband på inomhuspoolens glastak.

Annons
Annons