search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: De mänskliga rättigheternas väg genom historien och litteraturen
Författare: Ove Bring
Förlag: Atlantis

Boken beskriver de mänskliga rättigheternas väg genom historien från de första rättighetsyttringarna bland forntida kulturer i Orienten fram till våra dagar. Bokens första del är en idéhistorisk och kulturhistorisk exposé över de tankeströmningar som lett fram till det moderna MR-tänkandet.

Andra delen ger exempel på mer konkreta företeelser, förbrytelser mot mänskligheten men även hur dessa kränkningar av mänskliga rättigheter ofta lett till motreaktion och samhällsutveckling. Vi får också reda på hur det internationella samarbetet i FN och Europarådet vuxit fram, frivilligorganisationernas betydelse osv.

Titel: Konsumentköp : en kommentar till konsumentköplagen
Författare: Anders Eriksson, Lotty Nordling, Torsten Palm
Förlag: Karnov Group

Vilka regler gäller vid konsumentköp? Vilka rättigheter har man som konsument om det exempelvis är fel på varan eller varan inte levereras på bestämt datum, och vilka skyldigheter har säljaren? Boken redogör för reglerna i konsumentköplagen med utförliga kommentarer och analyser. Reglerna belyses med exempel och avgöranden från domstolar och Allmänna reklamationsnämnden.

Annons
Annons