search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Klienterna kräver mer för mindre

Klienterna kräver allt mer av sina advokater, men vill betala allt mindre. För att lyckas med den ekvationen behöver de affärsjuridiska advokatbyråerna ändra sitt arbetssätt drastiskt och bli mer som andra företag.

Det hävdar professor Richard Susskind, specialist på effektivisering och IT-användning i juridisk verksamhet.

Richard Susskind är van vid att skaka om advokater. I sin bok The End of Lawyers? från 2008 förutspådde han hårdare tider för advokatbyråerna. Bara genom att ta till sig den nya tekniken och hitta nya, effektivare sätt att arbeta kan advokatkåren vara fortsatt framgångsrik, hävdade Susskind i boken.

Vid konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm i början av oktober presenterade Susskind sina teorier, som i stor utsträckning bygger på forskning bland bolagsjurister. Det är inga små krav klienterna ställer, påpekade Susskind.

– Klienterna vill ha mer för mindre pengar, sammanfattade han.

Enligt Susskind blir det en tydlig krock mellan dessa krav och advokatbyråernas strävanden. För medan klienterna tjänar på standardiserade lösningar, förebyggande arbete, onlinetjänster och samarbete kring juridiska frågor försöker de etablerade advokatbyråerna fortfarande sälja sin kunskap i form av så mycket högkvalificerad, individuell rådgivning och konflikthantering som möjligt.

– Tänk om vi kan förmedla kunskapen på nya, snabbare och effektivare sätt. Det är min mission i livet att visa att man kan göra det, sa Susskind.

Effektiviseringen kan göras på en rad olika sätt, från ny, innovativ användning av informationsteknik via inhyrning av jurister vid arbetsanhopningar till utlokalisering till underleverantörer. Det finns inte en standardmetod, utan många vägar att gå, förklarade Susskind.

– Många advokatbyråer anser sig bara utföra högt kvalificerat arbete. Men det stämmer inte, hävdade Richard Susskind, som konkret visade hur varje advokatuppdrag kan delas upp i en lång rad delar med olika svårighetsgrad och innehåll.

För att bli effektivare behöver advokatbyråerna analysera dessa olika delar och behandla varje enskild del på det sätt som blir bäst och mest kostnadseffektivt, menade Susskind.

Richard Susskind vill på många sätt tona ned advokatverksamhetens särart. Men han fick inte stå oemotsagd vid konferensen. Vid den paneldebatt som följde Suss­kinds föredrag pekade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på att advokatverksamheten är reglerad i lag och bygger på förtroende, och därför aldrig kan bli helt som andra branscher.

Läs mer
Susskind, Richard: The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford 2008.

Annons
Annons