search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hildary besökte riksdagen

Den 6 oktober hade riksdagsdirektören Kathrin Flossing bjudit in till Hildarylunch i Sveriges riksdag.

Kathrin Flossing berättade ingående om sitt arbete som chef för Riksdagsförvaltningen, en myndighet med 650 anställda och en omfattande och diversifierad verksamhet i demokratins tjänst.

– Vårt uppdrag är att se till att riksdagsledamöterna får bästa möjliga förutsättningar att fullgöra det uppdrag de har fått av svenska folket i allmänna val, förklarade Kathrin Flossing.

Riksdagsförvaltningen servar de 349 riksdagsledamöterna med kontor och övernattningsrum. En egen resebyrå ordnar ledamöternas resor. I riksdagen finns också bland annat post, restaurang och bankomat.

– En ledamot kan komma hit i början av veckan, bo här, och inte gå ut under hela veckan om man inte vill, sade Flossing.

Riksdagsförvaltningen har fyra avdelningar: Kammarkansliet ger service åt ledamöterna och har en egen utredningstjänst. Där är bland andra riksdagsstenograferna anställda. Utskottskanslierna förbereder ärenden i utskotten och EU-nämnden. Kommunikationsavdelningen har hand om riksdagens stora bibliotek, driver en omfattande besöksverksamhet med 120 000 besökare per år och har ett eget tryckeri. Administrativa avdelningen har hälften av förvaltningens anställda. Där hanteras ekonomi, juridik och fastighetsfrågor, där finns en barnverksamhet för ledamöterna med anställda förskollärare, och där finns yrkesgrupper som snickare, journalister och fotografer.

Av riksdagens ledamöter var 46 procent kvinnor efter valet 2010. Bland de högre cheferna i Riksdagsförvaltningen är 20 av 38 kvinnor, motsvarande 53 procent. Totalt har förvaltningen 100 fler kvinnor än män anställda.

Några av cheferna medverkade vid Hildarylunchen: Eva Brandorf Helsing, chef för riksdagsdirektörens och talmannens stab, berättade om riksdagshusets historia. Kristina Svartz, nytillträdd kanslichef för konstitutionsutskottet, talade om vad jurister arbetar med i riksdagen.

Och chefsjuristen Helén Törnqvist redogjorde för den mycket mångskiftande verksamhet som juridiska enheten i Riksdagsförvaltningen sköter.