search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Förvaltningsrätten en normativ djungel

Rätten till domstolsprövning är i dag självklar i Sverige. Trots det finns det fortfarande en mängd beslut och avgöranden inom förvaltningsrätten som är svåra eller omöjliga att överklaga. Det konstaterade professor Wiweka Warnling-Nerep, som bland annat liknade den svenska förvaltningsrätten vid ett lapptäcke av olika principer.

Förvaltningsrättens normativa snårskog och mängder av olika undantags- och specialregler för överklagande borde kunna ge mycket att göra för advokater, ansåg Wiweka Warnling-Nerep, professor i förvaltningsrätt. Samtidigt visade hennes seminarium om förvaltningsrätt med advokatperspektiv att det är nödvändigt att vara mycket väl påläst för att ha framgång.

– Advokater får vara beredda på att upplysa domstolen om vad som gäller, sa Warnling-Nerep.

Vid seminariet förklarade professor Wiweka Warnling-Nerep pedagogiskt vilka olika redskap advokater och enskilda har att spela med och måste behärska för att nå framgång i förvaltningsrättsliga ärenden. Hon riktade också kritik mot bristen på helhetssyn i förvaltningsrätten, där lagstiftaren har en tendens att ändra lagar och författningar en i taget när det blir akuta problem.

– Man pusslar lite här och där. Resultatet blir ett lapptäcke av diverse reformer och praxis, med en inbyggd bräcklighet, sa Wiweka Warnling-Nerep.

Annons
Annons