search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Det gäller att ta plats, det förväntas i New York”

Månadens advokat: Affärsjuristen Carl-Olof Bouveng på advokatfirman Lindahl i Stockholm är förste icke-amerikan som fått förtroendet att vara ordförande för den internationella sektionen i New York State Bar Association. Ordförandeskapet varade från april 2010 till juni 2011.

Hur gick detta till?

– Jag har tidigare arbetat som affärsjurist i Washington, DC, med inriktning på internationell beskattning och internationell handel samt på Mannheimer Swartlings kontor i New York under 1990-talet och engagerade mig då i New York State Bar Association. Jag har behållit kontakten med organisationen och även en viss känsla för amerikansk juridik genom åren. Jag har dessutom flera amerikanska klienter och känner många advokater i USA.

– Det var visserligen första gången som en utlänning haft det här uppdraget. Men detta är en internationell organisation, angelägen att bygga upp kontakterna mot utlandet och främja utbyten samt samarbeten, då blir det naturligt att inte bara ha amerikaner på den här posten.

Vilka var dina viktigaste uppgifter?

– Först arbetade jag mycket med betydelsen av New Yorks lagstiftning för internationella rättsfrågor. Ambitionen var att marknadsföra New York law och New York lawyers internationellt, så att den lagstiftningen tillämpas vid avtal och att tvister löses i New York. Vi gjorde en stor utredning och jag tillsatte en kommission för arbetet med detta.

– New York State Bar Association har representanter världen över. Vi byggde relationer med Algeriet, Tunisien, Egypten och Bahrain. Detta inleddes före den arabiska våren och fortsatte när förändringarna pågick i Nordafrika. I Sydney etablerade vi exempelvis en samarbetsrelation med Law Council of Australia. Min uppgift var att presentera och representera New York-organisationen, att vara ansiktet utåt.

Vad var roligast och mest utmanande?

– Roligast var att utveckla och underhålla mina kontakter i New York och lära känna nya människor där, och i andra länder, eftersom jag är intresserad av kulturella skillnader. Det är utmanande att hålla ihop en så här pass stor organisation, är man ordförande för en grupp jurister som tycker och tänker om det mesta och inte drar sig för att framföra detta gäller det att ta plats, annars blir det vakuum. Det förväntas också att man just gör det: tar plats. Det är svårt, roligt och utmanande!

Hur är det att vara affärsjurist i USA jämfört med i Sverige?

– Det finns fler likheter än skillnader. Självfallet hade jag stor nytta av min svenska advokatbakgrund, vi arbetar ju med samma typ av klienter och uppdrag. Men det är ändå en annan rättsmiljö där, och jag har fått en bättre förståelse för hur de tänker. Amerikanska affärsjurister är mer lösnings- och målinriktade än vi. Jag tänker då inte bara i tvistesituationer, utan hur de hittar nya kreativa affärsupplägg för klienterna. Vi har fortfarande för det mesta ett domstolsperspektiv.

– Jag tror de redan under utbildningen lär sig ett mer kreativt tänkande och bollande. Svenska affärsjurister blir tidigt probleminriktade och är tekniskt duktiga, och vi har absolut lika vassa verktyg som amerikanerna. Allra bäst blir det om man parar svenskt tekniskt kunnande med amerikansk kreativitet.

Annons
Annons