search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Avtalslagen 2010 väckte stort intresse

Professor Christina Ramberg menar att det är hög tid att Sverige får en ny avtalslag. Men eftersom det dröjer tog hon saken i egna händer.

Christina Ramberg inledde med att berätta att efter att hon hade arbetat fem år på advokatbyrå hade hon fått flera insikter. En var att det är väldigt svårt att vara praktiserande jurist eftersom det är svårt att hitta svar på enkla frågor. Hon funderade på hur man kan göra livet enklare för praktiserande jurister.

Svaret på hennes funderingar blev Avtalslagen 2010. Det är inte en lag i ordets egentliga mening, men den visar vad som är gällande svensk rätt på området. Den är en kodifikation av svensk avtalsrätt.

– Syftet har varit att förenkla för praktikerna så att det blir billigare för klienterna, sa Ramberg som på seminariet presenterade de olika delarna i Avtalslagen 2010.

Avtalslagen 2010 är uppställd på samma sätt som en lag som antagits. Poängen är att den ger snabbare och mer överskådlig ingång än vad tjocka läroböcker och doktorsavhandlingar ger.

Hon har fått mycket ros för sitt radikala grepp. Det ris hon fått har framförallt handlat om att hon kallat den för lag, vilket retat flera jurister. Hon uppmanade seminariedeltagarna att lämna bättringsförslag.

Christina Ramberg konstaterade att det är angeläget att Sverige får en ny avtalslag med regler som är anpassade till dagens näringsliv. Till sin glädje har hon kunnat konstatera att det finns en riksdagsmotion från Valter Mutt (MP) om en ny avtalslag.

Annons
Annons