search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Asylsökande bedöms olika vid migrationsdomstolarna

Rapport från Röda Korset och Raoul Wallenberg-institutet

Röda Korset och Raoul Wallenberg-institutet har granskat 470 ärenden under perioden november 2010 till februari 2011 i migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Rapporten visar att bedömningarna för att bevilja uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov varierar stort vid migrationsdomstolarna. Likartade fall bedöms olika i de tre domstolarna och det finns även skillnader i bedömningarna av likartade fall bland domarna inom respektive domstol.

Med bakgrund av rapporten anser man bland annat att domstolarna behöver bättre kunskap om förhållanden i ursprungsländerna och att Migrationsöverdomstolen måste komma med betydligt fler prejudicerande domar för att en enhetlig rättstillämpning ska kunna uppnås.

Rapporten Vad krävs för att få skydd? – en studie av gränsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehållstillstånd av Rebecca Stern och Alexandra Segenstedt går att ladda ned från Röda Korsets hemsida www.redcross.se

Annons
Annons