search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Inga löften om timkostnadsnormen

Sveriges regering kommer att fortsätta driva på EU-arbetet för gemensamma processuella minimiregler. Det förklarade Beatrice Ask, som kort gästade Advokatdagarna. Några besked om timkostnadsnormen ville hon dock inte ge.

Justitieminister Beatrice Ask kom hastande till Advokatdagarna direkt från en interpellationsdebatt i riksdagen. Väl på plats fick hon bland annat svara på journalisten Lars Adaktussons frågor om Stockholmsprogrammet, EU:s femåriga program för området frihet, säkerhet och rättvisa.

Enligt Beatrice Ask har programmet hittills fungerat bra. Hon lyfte särskilt fram arbetet för processuella minimirättigheter för brottsmisstänkta. Rätten till tolk och översättning är redan fastslagen, och nu bereds kommissionens förslag om rätten till information och till advokat. Förslaget har mött motstånd från några länder. Beatrice Ask beskrev diplomatiskt invändningarna som ”intressanta”, men lovade att Sverige ska fortsätta driva på för ett gemensamt rättighetssystem inom EU.

– Någon måste stå upp för enskildas rättigheter. Visst blir det dyrt, men det är nödvändigt, sa hon.

Lars Adaktusson ville också ha besked om i fall justitieministern planerade några förändringar av timkostnadsnormen, som styr ersättningen till advokater med offentliga uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde. Adaktusson pekade på att dagens system, enligt Advokatsamfundets beräkningar, gör advokaten till rättssalens sämst betalde aktör, och att det riskerar att leda till en framtida brist på advokater som åtar sig att företräda enskilda personer. Beatrice Ask delade inte den oron, men sade sig ha förståelse för att advokaterna vill ha ordentligt betalt för sina insatser. Några förändringar var hon dock inte beredd att utlova.

– Det finns kritik mot systemet, därför har vi lagt ett uppdrag på Statskontoret att utreda och genomlysa det. Om vi ska förändra systemet behöver vi ha ett gediget underlag, inte minst för att kunna förhandla med Anders Borg om budgeten, sa Ask.

Lars Adaktusson frågade slutligen justitieministern om hon var oroad över den förskjutning som tycks ha skett i hur medierna hanterar misstänkta personer, bland annat genom att man allt oftare publicerar namn. ”Mycket”, svarade Beatrice Ask.

– Vi har fått moderna häxprocesser på nätet där man åtalar, vittnar, dömer och straffar. Rättsväsendet hänger inte med, och det är allvarligt, sa Beatrice Ask, som såg det som en viktig pedagogisk uppgift att förklara för allmänheten att man inte är skyldig bara för att man är misstänkt.

Annons
Annons