search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Ett stort ansvar att företräda barn

Det krävs både flexibilitet och pedagogisk förmåga av den advokat som ska företräda barn som utsatts för eller misstänks för brott. Men en bra företrädare som utses tidigt i utredningen kan vara till stor hjälp – både för barnet och för utredningens resultat.

Att företräda barn i brottsutredningar är speciellt och mycket ansvarsfullt. Det framgick tydligt av seminariet Att företräda barn. Föreläsare var Marianne Ny, överåklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg och advokat Lena Feuk som har lång erfarenhet av att företräda barn. Lena Feuk var också med och grundade Bris, Barnens rätt i samhället.

En extra ansvarsfull roll är det att vara särskild företrädare för barn. Den särskilde företrädaren går in som barnets representant i brottmål när barnet misstänks ha utsatts för brott, och ingen av föräldrarna kan föra barnets talan på grund av intressekonflikter. Förordnandet som särskild företrädare innebär att man övertar föräldrarnas roll i förundersökningen, förklarade Lena Feuk. Hon påpekade att den särskilde företrädaren ska förordnas tidigt i förundersökningen, för att kunna bevaka barnets intressen och för att ge bästa möjliga utredning. Och Marianne Ny höll helt med.

– Det är en framgångsfaktor i utredningen att en särskild företrädare förordnas tidigt, sa hon.

Om någon av föräldrarna kan föra barnets talan ska ändå ett måls­ägandebiträde förordnas vid sidan av föräldern, underströk Marianne Ny. Lena Feuk konstaterade dock att det ganska sällan sker, något som seminariedeltagarna också upplevt.

Oavsett om en advokat fungerar som särskild företrädare, målsägandebiträde, offentligt biträde exempelvis vid ett LVU-mål eller som försvarare ställer uppdraget särskilda krav. Det kan till exempel ta tid att vinna barnets förtroende. Lena Feuk har upplevt att ett barn, rent bokstavligt, låser in sig i badrummet och vägrar komma ut när det ska hållas förhör.

– Det beror förstås på att tilliten till vuxna är skadad och måste byggas upp igen, sa Feuk.

Det är också nödvändigt att samverka med alla inblandade parter i utredningen. Och de kan vara många – förutom polis och åklagare också vårdnadshavare, skol- och dagispersonal och andra vuxna kring barnet.

Annons
Annons