search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

De sociala medierna påverkar och utmanar

Professor Mårten Schultz menar att de sociala medierna påverkar juridiken, domstolen och samhället. Både på gott och ont.

Professor Mårten Schultz presenterade sociala medier från grunden och förklarade på ett pedagogiskt sätt facebook, twitter, wiki, blogg, twingly och hashtags. Särskilt visade han på hur sociala medier kan användas av advokater för att kommunicera, inhämta information, bygga varumärke och till och med hitta nya klienter.

– De sociala medierna påverkar och utmanar juridiken. De påverkar den juridiska processen. De påverkar jurister. De påverkar vår syn på regelverket, på vårt behov av nya regler. Det är en utmaning på många olika plan. De innebär en utmaning för den svenska juristkulturen och rättskulturen, sa Schultz och gav sedan flera exempel på detta.

Inför uppmärksammade rättegångar uppstår ofta drev, tissel på twitter, eller förtal i bloggosfären. Näthatet sprider sig snabbt på kommentarsfälten på både stora och små nättidningar.

– De flesta jurister har väl numer kommit i kontakt med den eminenta publikationen ”Realtid.se” som kanske inte riktigt når upp till de publicistiska standarder som vi är vana vid i svensk presshistoria, sa Mårten Schultz med tydlig ironi och fortsatte:

– Realtid har ju dessutom intresserat sig särskilt för juridik och jurister. Läser ni kommentarsfälten under de senaste nyheterna, om när Vinge biträdde i en företagsöverlåtelse eller någonting sånt, då kan man bli mörkrädd när man ser vilka kommentarer som kan dyka upp.

Enligt Schultz kan de uppiskade stämningarna i de sociala medierna inklusive kommentarsfälten leda till en påverkan av aktörerna inom en process. Pirate bay-rättegången är ett exempel som uppmärksammades stort i de sociala medierna.

– De sociala medierna spelar en roll och har en betydelse för juridiken, för domstolen och för samhället. Tingsrättsförhandlingen (i Pirate bay-målet) uppfattades av unga som för hård och ledde till att Piratpartiet fick framgång i valet till Europaparlamentet, enligt vissa forskare, sa Schultz.

– Makten att göra livet surt för någon ökar radikalt med de sociala medierna. Nu kan vem som helst ge igen anonymt på domstolen, på domare, ombud eller åklagare. Det i sin tur påverkar arbetsklimatet.

De sociala medierna kan på ett negativ sätt påverka rättssystemet sammanfattade Schultz. Fast det finns även en helt annan sida av saken. Med de sociala medierna finns det en möjlighet att få ut ett annat budskap än det som dominerar mediebruset för stunden. Tidigare har jurister ofta fått ut sitt budskap genom journalister och traditionella medier. Detta har jurister ofta beklagat eftersom de har ansett att journalister saknat förståelse för juridiken.

– Nu har juristerna en möjlighet att hoppa över journalistledet! Anne Ramberg kan starta sin egen blogg, om hon vill få ut ett inlägg som hon tycker inte har fått tillräckligt gehör i de traditionella medierna. Det gäller för alla, sa Schultz och tillade att med bloggar kan man slippa den så kallade snuttifieringen, man kan skriva till punkt.

Twitter kan även användas för att bygga varumärke, eller repliker när man utsätts för attacker eller för att kommunicera eller skingra missförstånd.

Dessutom finns det ett stort sug efter information på de sociala medierna.

– Att verka utan att synas som varit vanligt bland svenska jurister. Det tåget håller på att gå nu, sa Schulz som menade att på sikt kanske man ska avkräva att advokaten ska finnas närvarande på sociala medier åtminstone ibland som ett led i att tillvarata klientens intresse.