search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta Åke Green-målet

Den 20 juli 2003 höll pastorn Åke Green en predikan i Borgholm på Öland på temat Man och kvinna – Guds skapelseordning. Predikan behandlade det Green kallade sexuella abnormiteter, framför allt i form av utlevd homosexualitet, som i Greens bibeltolkning är en svår synd. Mest uppmärksammat blev uttalandet om dessa ”abnormiteter” som en ”cancersvulst på samhällskroppen”.

Åke Green polisanmäldes av RFSL:s lokalordförande i Kalmar. I juni 2004 dömdes Green av Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Domen överklagades och Åke Green friades i februari av Göta hovrätt. Även hovrättens dom överklagades dock.

I november 2005 kom Högsta domstolens avgörande i målet. Enligt HD var det inte uppenbart att ”grundlagsskyddet för yttrandefriheten lägger hinder i vägen för att döma Åke Green enligt åtalet”.

Däremot ansåg HD att det skulle innebära en kränkning av Åke Greens rättigheter enligt Europakonventionen, artikel 9 (religionsfrihet) och artikel 10 (yttrandefrihet). Domstolen skrev bland annat att det var ”sannolikt att Europadomstolen vid en prövning skulle finna att det skulle utgöra en kränkning av Europakonventionen att döma Åke Green för uttalandena i hans predikan”, och valde att fria från brottet hets mot folkgrupp med utgångspunkt i en konventionskonform tolkning av lagen.

NJA 2005 s. 805

Annons
Annons