search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Uppföljning av medlingen pågår

Medlingslagen trädde i kraft år 2008. I år har Socialstyrelsen för första gången fått i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar med medling.

Lotta Nilsson, utredare, är ansvarig för Socialstyrelsens uppföljning. Hon har nyligen inlett sitt arbete och kan ännu inte säga något om slutresultatet. Men de första kontakterna runt om i landet har gett en känsla.

– Jag har fått den uppfattningen av dem jag pratat med att det ser olika ut, bland annat när det gäller hur utvecklad medlingsverksamheten är och även i fråga om hur samarbetet med rättsväsendets aktörer ser ut, säger Lotta Nilsson.

Hennes uppdrag är att undersöka hur kommunerna utför sitt uppdrag att erbjuda medling vid brott där unga är inblandade. Utifrån resultatet ska hon också analysera om det finns behov av åtgärder för att stödja utvecklingen av medlingsverksamheten.

– I Socialdepartementets uppdrag ligger, som jag uppfattar det, en fråga om det fungerar och om alla kommuner erbjuder medling, förklarar Lotta Nilsson, och tillägger att detta är en fråga om rättssäkerhet.

Ett första steg i uppföljningen blir en enkät till landets kommuner. Enkätsvaren ska ge siffror över hur mycket medling som genomförs, men också en bild av hur medlingsverksamheterna ser ut runt om i landet.

– Organisationen kan ju ha betydelse för kvalitén och den visar också hur mycket man satsar på det. Är det en egen verksamhet med öronmärkta pengar och utpekade personer eller är det något man gör när det dyker upp och som man inte har något eget organiserat för, säger Lotta Nilsson som exempel.

Socialstyrelsens uppföljning är inriktad på kommunernas arbete. Men Lotta Nilsson vill också försöka fånga in hur samarbetet fungerar med övriga aktörer kring unga gärningspersoner, exempelvis polisen.

– Det verkar ha stor betydelse vilken samverkan socialtjänsten har med övriga aktörer, säger Nilsson, och pekar på vikten av att polisen faktiskt frågar unga brottsmisstänkta om medlingsverksamheten får ta kontakt med dem, vilket polisen ska göra.

Landets kommuner ser mycket olika ut och har olika behov och resurser. Är det då ett problem om de också utformar medlingen på olika sätt? Ja, det kan det vara, säger Lotta Nilsson.

– Det blir ett problem om det inte erbjuds på lika villkor och om det inte är ungefär jämförbar kvalitet på den medling som kommer till stånd. Då faller ju rättssäkerhetstanken som är grundläggande bakom lagen, sammanfattar hon.

Socialstyrelsens uppföljning ska vara avslutad den 31 mars 2012.

Annons
Annons