search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

SEB får prövning i HFD

Nu prövas frågan om en bank vid vite kan tvingas att lämna ut uppgifter om klientmedelskonton till Skatteverket i högsta instans. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beviljat prövningstillstånd i det så kallade SEB-målet.

Skatteverket begärde år 2006 ut uppgifter om klientmedelskonton från SEB. Enligt SEB gäller Skatteverkets begäran 280 kunder som har 900 klientmedelskonton i banken. Mer än hälften av klientmedelskontokunderna är advokatbyråer. Skatteverket begärde ut uppgifterna som ett led i så kallad tredjemansrevision enligt 8 kap. taxeringslagen.

SEB vägrade lämna ut uppgifterna med hänvisning till banksekretessen och advokatsekretessen. SEB hävdade att Skatteverkets föreläggande strider mot Europakonventionen.

Skatteverket fick dock rätt i både länsrätten och kammarrätten. Sedan HFD beviljat prövningstillstånd kommer nu frågan att prövas i högsta instans.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är nöjd med beslutet om prövningstillstånd.

– Det är mycket intressant att den högsta förvaltningsdom­stolen valt att lämna pt i en för advokaterna så viktig fråga, säger hon.

Reglerna om tredjemansrevision ger Skatteverket möjlighet att samla in uppgifter för kontroll av någon annan än den som revideras.

Annons
Annons
Annons