search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Prutning i hedersmål upprör advokaterna

Alla advokater fick lika mycket ersättning för sitt arbete. Schablonersättning eller inte? Åsikterna går isär.

I början av juli kom Göta hovrätts dom i det uppmärksammade så kallade Högsbymålet. En enig hovrätt fällde då föräldrarna, som tidigare frikänts, för mordet på en ung man som hade ett förhållande med dottern i familjen. Straffet sattes till tio års fängelse samt utvisning från Sverige för all framtid. Sonen i familjen, som tidigare dömts för mordet, fälldes samtidigt av hovrätten för medhjälp till mord.

Fyra advokater arbetade i målet, tre försvarare och ett måls­ägandebiträde. Efter förhandlingen yrkade de på ersättning för sitt nedlagda arbete, som varierade från 125 timmar till 161 timmar. Men hovrätten ansåg inte att den redovisade tiden var rimlig. I stället gavs alla fyra advokaterna samma ersättning för arbetet, 128 260 kronor, vilket motsvarar 110 timmar.

– Både jag och de andra advokaterna blev bestörta. Visst har vi varit med om prutningar förr, men inte så här enligt någon slags schablon, säger advokat Karl Olof Wirell, som företrädde den tilltalade kvinnan.

Enligt Karl Olof Wirell bestod förundersökningsprotokollet med tillägg och bilagor av drygt 1400 sidor. Förhandlingen tog sju dagar. En av advokaterna, dock inte Wirell, tvingades anlita tolk, vilket gjorde att kontakterna med klienten tog längre tid. Den advokat som företrädde sonen, som tidigare fällts för mordet, var dessutom drivande i hela målet genom sin resningsansökan.

Hovrättens motivering för prutningen är knapphändig. ”De redovisade arbetstiderna framstår i samtliga fall som alltför långa med hänsyn till målets art och omfattning. Till detta ska läggas att de offentliga försvararna och målsägandebiträdet även har biträtt sina huvudmän i resningsärendet. Hovrätten anser att skälig ersättning för arbete till envar av de offentliga försvararna och målsägandebiträdet inte överstiger 110 timmar” skriver man i domen.

De fyra advokaterna överklagade prutningen till Högsta domstolen, men fick snabbt meddelande om att HD inte beviljat prövningstillstånd. Karl Olof Wirell uppfattade det närmast som att alla, inklusive HD, var trötta på det långdragna målet och ville lägga det till handlingarna.

Karl Olof Wirell har reagerat starkt mot prutningen, trots att den för hans del var mindre än för övriga advokater.

– Ersättningen får inte ges efter en schablon. Domstolen ska titta på vad var och en har gjort, säger han, och tillägger att det har man uppenbarligen inte gjort i detta fall.

Hovrättsrådet Henrik Jonsson, som medverkade i beslutet uppger att hovrätten inte alls tillämpat någon schablon.

– Som framgår av motiveringen i domen har det beträffande vart och ett av de olika uppdragen gjorts en skälighetsbedömning av hur stor ersättning för arbete som ska utgå, säger han.