search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya lagar från halvårsskiftet

Ökade möjligheter till skuldsanering, nya domstolar och ökade möjlighet att utbyta information om bland annat DNA-profiler är några effekter av de nya lagar som trädde i kraft den 1 juli.

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar i kraft. Bland annat fick Sverige ökade möjligheter att utbyta information om DNA-profiler och fingeravtryck med övriga EU-länder samt med Norge och Island. Samtidigt skärptes straffet för köp av sexuella tjänster så att maxstraffet numera är ett år i stället för sex månader.

I juli ersattes också miljödomstolarna med nya mark- och miljödomstolar. Mark- och miljödomstolarna ska förutom miljömålen också pröva en stor del av fastighetsmålen och en del mål som hittills handlagts av förvaltningsdomstolarna.

Skuldsaneringslagen ändrades så att näringsidkare får större möjlighet till skuldsanering, och en ny fastighetsmäklarlag trädde i kraft. Lagen syftar bland annat till att tydliggöra fastighetsmäklarens opartiska roll.

Läs mer om viktigare lagändringar i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2011. Skriften finns att ladda ner på regeringens webbplats.

Annons
Annons
Annons