search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges

Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt 1 / Axel Adlercreutz, Lars Gorton (13. uppl. Juristförl. 397 s.)

The commercial sexual exploitation of children / Helena Karlén, ed. (Jure. 155 s.)

Festskrift till Boel Flodgren / utgivare Eva Lindell-Frantz … (Lund : Juristförl. 477 s.)

Foster, Nigel: German legal system and laws / Nigel Foster, Satish Sule (4. ed. Oxford Univ. Press, 2010. 650 s.)

Grundell, Ella: Regelverk på värdepappersmarknaden / Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson (7. uppl. Liber. 127 s. Bank & finans)

Halling-Overgaard, Søren: Advokaters erstatningsansvar (3. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 437 s.)

Holmgård, Lars: Notariebrottmål (Norstedts juridik. 273 s.)

Jareborg, Nils: Prolog till straffrätten (Iusts. 128 s.)

Laursen, Andreas: Internationale forbrydelser i dansk ret (København : Jurist- og Økonomforbundet. 311 s.)

Lennander, Gertrud: Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt (10. uppl. Iustus. 111)

Lookofsky, Joseph: Transnational litigation and commercial arbitration : an analysis of American, European, and international law (3. ed. New York : Juris. 965 s.)

McKay, William R: Legal English : how to understand and master the language of law / William R. McKay, Helen Charlton, Grant Barsoum (2. ed. Harlow : Pearson Education Limited)

Nyström, Birgitta: EU och arbetsrätten (4. uppl. Norstedts juridik. 397 s.)

Olauson, Erland: Förtroendemannalagen : med kommentar (6. uppl. Norstedt. 173 s.)

Plan- och bygglagen (2010:900) : en kommentar / Lars Uno Didón … (Norstedts juridik. 2 vol, lösbl. Norstedts gula bibliotek)

Rönnberg, Lena: Hälso- och sjukvårdsrätt (3. uppl. Studentlitteratur.368 )

Samuelsson, Joel: Tolkningslärans gåta : en studie i avtalsrätt (Iustus. 215 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 117)

Schønning, Peter: International ophavsret / Peter Schønning, Jørgen Blomqvist (København : Jurist-og Økonomforbunde. 502 s.)

Strandman, Ullrich Christina: Compliance : roll, organisation, ansvar, uppgifter (Jure. 106 s.)

Westman, Per: Förmynderskap (2. uppl. Norstedts juridik. 201 s.)

Winroth, Gerhard: Etik och gott omdöme : [inom bank och värdepappersbolag] / Gerhard Winroth, Johan Lycke (6. uppl. 149 s. Bank & finans)

Annons
Annons