search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Advokater kräver rättvisa i Burma
FN bör tillsätta en oberoende undersökningskommission för Burma. Det anser International Bar Associations Humans Rights Institutes, vars kampanj Justice for Burma också får stöd från Sveriges advokatsamfund.

I ett brev till utrikesminister Carl Bildt kräver Advokatsamfundet att den svenska regeringen tar avstånd från regimens agerande i Burma och att man uttrycker sitt stöd för IBA:s arbete. Regeringen bör också arbeta för att FN:s generalförsamling skyndsamt tillsätter en särskild undersökningskommission för att utreda de brott mot mänskligheten som har rapporterats i Burma. En rad organisationer har rapporterat om brott mot folkrätten begångna av alla parter i konflikten i Burma.

Flera länder har uttryckt sitt stöd för att skapa en sådan kommission, men inte Sverige.

Läs mer om IBA:s Burmakampanj på IBA:s webbplats www.ibanet.org.

EU-kommissionen föreslår rätt till advokat
EU-kommissionens plan för att skapa gemensamma processuella minimiregler för brottsmisstänkta inom hela unionen har nu tagit ännu ett steg framåt. Den 8 juni la kommissionen fram ett förslag till direktiv om rätten för misstänkta att tala med en advokat direkt efter anhållandet, och under hela processen.

De flesta EU-länderna har redan i dag motsvarande regler. I några stater skulle dock ett nytt direktiv innebära stärkta rättigheter för misstänkta. Det nya direktivet föreslås också omfatta förhandlingar om överlämnande efter en europeisk arresteringsorder.

CCBE, Rådet för advokat­organisationerna i Europa, välkomnar kommissionens förslag, och anser att det bevisar EU-kommissionens vilja att skapa gemensamma processuella minimiregler i brottmålsprocessen. Kommissionens förslag ska nu behandlas i rådet och EU-parlamentet.

Annons
Annons
Annons