search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Medlingen i siffror

Brå:s siffror:
Brå utbildade under projektåren ungefär 800 medlare.

Inför lagens ikraftträdande i januari 2008 sade sig nästan 90 procent av landets kommuner (252 kommuner) kunna erbjuda medling. När Brå inledde sitt uppdrag 2003 var det bara ett tiotal kommuner som hade någon medlingsverksamhet att tala om.

Antal påbörjade medlingar 2003-2007: ca 3300 (enligt protokoll till Brå). 70 procent av dessa fullföljdes.

De vanligaste brottstyperna för medling: snatteri, misshandel, skadegörelse och stöldbrott.

Gärningspersonerna var 6-54 år. Medel- och medianåldern var 15 år. 2/3 var pojkar.

Brottsoffren var i 55 procent av fallen näringsverksamheter, i 44 procent av fallen enskilda personer. Åldern varierade från 4-91 år, medelåldern 28 år men medianåldern var 17 år.

Avtal ingicks i knappt hälften av medlingarna.

69 procent av medlingarna ägde rum efter avslutad förundersökning men före dom. 11 procent ägde rum innan förundersökningen var avslutad, och 19 procent efter rättegången.

Medling i Stockholm, Göteborg och Örnsköldsvik 2010
I Stockholm, Göteborg och Örnsköldsvik inkom under 2010 sammanlagt 489 medlingsärenden. Av dem genomfördes medling i 194 ärenden. Förmöten med parterna hölls i ytterligare ett stort antal ärenden.

I Stockholm och Göteborg var de vanligaste brotten i de ärenden som inkom misshandel (inklusive grov misshandel och ringa misshandel). Andra stora brottskategorier var rån, olaga hot, våld mot tjänsteman, skadegörelse och sexualbrott. I Örnsköldsvik var de vanligaste brotten snatteri, stöld, skadegörelse och misshandel.

Annons
Annons