search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Medling borde påverka straffet

Advokat Peter Mutvei tror att medling kan vara ett värdefullt komplement till rättsprocessen, speciellt för ungdomar utan kriminell identitet. Men hittills har han sällan kommit i kontakt med medling.

– När man träffar ungdomar är de ofta antingen kriminellt identifierade eller på väg att bli det. Men ibland är brottet någonting som inte helt överensstämmer med den här personens normala beteende. Då tycker jag att det är särskilt värdefullt med medling, att man pratar igenom händelsen och får reda på vad båda sidor anser inträffade, hur man mår och har mått, och vad som har hänt efteråt, säger advokat Peter Mutvei.

Peter Mutvei arbetar ganska ofta som försvarare för unga misstänkta. Ändå har han hittills liten erfarenhet av medling vid brott.

– Det är vid ytterst få tillfällen som jag har fått veta att det har förekommit medling. Det är när det har skett medling före huvudförhandling i ett brottmål. Annars får vi aldrig reda på det, konstaterar han.

Då och då kommer dock frågan om medling upp redan vid ett polisförhör där Peter Mutvei sitter med.

– Ibland ställer polisen frågan om min klient är intresserad av att genomföra medling. Då får jag möjlighet att prata med klienten om vad det kan innebära, även om det i allmänhet är polisen som berättar om varför man har institutet.

När frågan kommer upp är Peter Mutvei positivt inställd.

– Jag tycker i allmänhet att man ska vara med på en medling, säger han,

För Mutvei som försvarare är det värdefullt att kunna lyfta fram att hans klient medverkat i medling.

– Det kan leda till att man betraktar gärningsmannen på ett annat sätt, om han visar empati och gärna vill prata med målsäganden, säger Peter Mutvei.

Peter Mutveis erfarenhet av medling är ännu allt för liten för att han ska kunna svara på om domstolarna tar hänsyn till gärningsmannens vilja till medlingen vid sin straffutmätning.

– Men om en ursäkt kommer ur hjärtat på gärningsmannen borde man göra det, säger han och tillägger att medlingen naturligtvis inte får vara framtvingad för att det ska ”se bättre ut”.

Peter Mutvei ser medlingen som en del i arbetet med att få unga att sluta begå brott, på samma sätt som den rättsliga processen. Han skulle gärna vilja veta mer om medling och han önskar sig tydligare information om hur och när hans klienter medverkar i medling.

– Vi i rättssystemet som arbetar med ungdomar – åklagare, domstol och advokater – förvaltar i viss mån ungdomarnas framtid. I det arbetet ingår medling som en del. Därför vore det bra om vi kunde får mer information.

Annons
Annons