search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Klubbmästare med ett brinnande engagemang

Månadens advokat: Advokat Mikael Klang på Roschier Advokatbyrå är klubbmästare i Stockholmsavdelningen och brinner för välgörenhet. Han uppträdde på avdelningens vårcocktail med den egna vistexten ”Fattig bitris”.

Varför ställde du dig på scen vid vårcocktailen?

– Jag hade tagit initiativet till att avdelningen skulle samla in pengar till stiftelsen Min Stora Dag. För att få lite extra schvung kring det hela ställde jag mitt eget anseende i pant vid årsmötesmiddagen genom att utlova att för det fall att insamlingen genererade 50 000 kronor, skulle jag stå för underhållningen på vårcocktailen.

Det var modigt.

– Ja, framför allt eftersom jag är helt omusikalisk! Advokatbandet kompade mig, så jag slapp sjunga a cappella.

Hur stort blev resultatet av insamlingen?

– Det har kommit in närmare 90 000 kronor.

Tycker du att svenska advokater borde engagera sig mer i välgörenhet?

– Jag tror att det är ganska många som på ett eller annat sätt är engagerade. Affärsbyråerna har i princip alla något projekt de stöder, men det är inte lika vanligt att du engagerar dig personligen. När det gäller eget arbete kan nog många göra mer.

Vilken typ av stöd skulle sådant engagemang kunna yttra sig i?

– Jag tror att det framför allt finns en del yngre jurister på affärsjuridiska byråer som gärna skulle lägga tid på pro bono-rådgivning som ett intressant komplement till det de sysslar med till vardags.

Är det någon skillnad i synen på frivilliga insatser mellan yngre och äldre advokater?

– Jag tror inte att det är någon skillnad i intresset mellan yngre och äldre. Däremot upplever jag att frågan har kommit upp på mångas agenda i vä-sentligt större utsträckning i dag än för tio år sedan, när jag började på advokatbyrå.

Varför är det så? Är det en förändring när det gäller advokatens roll och funktion i samhället?

– Det rör sig nog om en ökad medvetenhet i allmänhet och hos de större affärsbyråerna ett ökat intresse för corporate social responsibility.

Har du erfarenhet från något annat land där välgörenhet och pro bono har en större roll?

– I slutet av min utbildning läste jag på University of British Columbia i Vancouver. På juridiska fakulteten fanns pro bono-arbete med i allas medvetande och diskuterades mycket bland studenterna. I Nordamerika har pro bono funnits under lång tid, delvis drivet av att man inte har samma ersättningssystem till offentliga biträden där – statsapparaten har inte tagit ansvaret för den delen av rättssystemet, utan det har vilat på advokaterna.

Vad tycker du är roligt med att vara klubbmästare?

– Det riktigt roliga är att jag får träffa så många kolleger – också många som jag inte träffar i vanliga fall. Om jag inte hade engagerat mig hade jag inte lärt känna en bråkdel av de brottmålsadvokater och humanjurister som jag träffar.

Varför är det viktigt att engagera sig i Advokatsamfundet?

– Samfundet är till för alla advokater. Framför allt för yngre kolleger är det värt att tänka på att samfundet inte alltid kommer att finnas där om inte vi advokater anstränger oss. Det är allas ansvar att vid ett eller annat tillfälle engagera sig utifrån förmåga och intresse. MA

Texten till ”Fattig bitris” finns på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons
Annons