search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Källor

Brandberg, Ulrika: Medling kan hjälpa både offer och förövare, Advokaten nr 6 2010

Marklund, Linda: Ett brott – två processer. Medling vid brott och unga lag­överträdare i straffprocessen, Uppsala universitet, 2011

Medling i går, i dag och i morgon. En kort skrift om medling vid brott, Brå, 2008

Medling vid brott i Sverige på 2000-talet, Brå-rapport 2005:14

Medling vid brott. Brottsoffren berättar, Brå-rapport 2000/2

Medling vid brott. Gärningsmännen berättar, Brå-rapport 1999:12

Sehlin, Staffan: Förebygger medling återfall i brott bland unga gärningsmän? En återfallsstudie av medlingsverksamheten i Hudiksvall & Örnsköldsvik, Umeå universitet, 2009

Annons
Annons