search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Inlägg om Advokatens ledarsida

Av advokat Tore Wiwen-Nilsson.

Anne Ramberg utnyttjar Advokatens ledarsida för att synbarligen av personliga skäl angripa nättidningen Realtid.se och dess vad hon kallar ”ägarfamilj”, d.v.s. min familj.

Som en kulmen på den debatt, som ägt rum under våren om hennes olika uttalanden och hennes roll, avlät Anne Ramberg en ledare i nr. 5 av Advokaten. Den publicerades även på Advokatsamfundets hemsida den 21 juni 2011. I ledaren skriver Anne Ramberg bl.a.:”I mycket liten grad handlar det om det ursprungliga temat. Mer handlar det om min person, mitt umgänge, mina familjerelationer, min roll inom samfundet och den interna kritik mot mig som förekommer. Det handlar om försök till karaktärsmord. Det syftar till att skada trovärdigheten hos mig så mycket att det till slut också kan antas skada organisationen. Andra medier – jag tänker främst på den från journalistiska utgångspunkter mindre framstående nättidningen Realtid, vars ägarfamilj, alltsedan jag tillträdde som generalsekreterare, representerar mina allra intensivaste kritiker – har inte varit sämre.” (markering med fetstil gjord här).

[”V]ars ägarfamilj, alltsedan jag tillträdde som generalsekreterare, representerar mina allra intensivaste kritiker”? Var har hon fått detta ifrån? Påståendet är helt grundlöst. Ingen i min familj har i ett officiellt sammanhang eller till Anne Ramberg uttalat någon kritik mot henne annat än i samband med den kritik som under våren riktats av många advokater för det agerande som hon tar upp i ledaren. Jag var en av undertecknarna av det brev som skickades till styrelsen av 15 advokater. Den kritiken kvarstår och behöver behandlas på ett helt annat sätt än vad Anne Ramberg gjort.

Det må vara att min familj är en stor ägare i det bolag som äger Realtid.se, men som ägare har vi aldrig lagt oss i det redaktionella arbetet, vilket här antyds. Varför och på vilka grunder påstår hon det?

Detta är andra gången hon angriper Realtid.se. I sin ledare i Advokaten nr 4 2009, där Anne Ramberg framförde åsikter om yttrande- och tryckfriheten, fann hon anledning att uttala kränkande kritik av Realtid.se: ”Särskilt kan, i konkurrens med delar av tabloidpressen, här nämnas nätsajten Realtid.se…… Någon uppdiktad skandal kan likaså få krigsrubriker ……. Hänsynslösa spekulationer om människors djupt tragiska förhållanden exploateras på ett sätt som närmast kan liknas vid gladiatorspel. De utpekade, oavsett om det är som offer eller förövare, saknar i likhet med dem som under romarrikets glansdagar utsatts för grovt underhållningsvåld, varje chans att freda sig.”, och så fortsätter det i ledaren; av tolv stycken totalt avhandlas Realtid.se i fyra. Ingen annan tidning omnämns med namn (utom Fäderneslandet som enligt henne fanns under mellankrigstiden). Ledaren finns att läsa på Samfundets hemsida.

Realtid.se bevakar området affärsjournalistik. Det är då rimligt att Advokatsamfundet och dess generalsekreterare behandlas i tidningen. Anne Ramberg har ju också själv valt att synas mycket i media. Tidningen må ha innehållit artiklar om Anne Rambergs agerande och om mycket annat men för dem svarar redaktionen, och de motiverar på intet sätt hennes hätska och självupptagna utfall. Tilläggas kan att Realtid.se inte vid något tillfälle blivit fälld eller prickad i någon instans. Tidningen rankades dessutom nyligen som nummer 4 bland affärsmedier i kategorin Internet, före dn.se, ekonominyheterna.se m.fl., i en av Hallvarsson & Halvarsson gjord enkät riktad till börs VD:ar, analytiker och investerare.

Varför just Realtid.se? Varför min familj? Varför detta hätska tonfall? Vad får henne tro att hennes oförklarliga personliga känslor gentemot tidningen och min familj är av intresse för Advokatens läsare?

Jag och många andra advokater anser fortfarande att Anne Ramberg bör ta sig en allvarlig funderare på hur hon skall förhålla sig till sitt ämbete fram­över.

Redaktionell anmärkning
Nättidningen Realtid.se omfattas inte automatiskt av PO:s eller PON:s pressetiska granskning, eftersom Realtid.se inte är kopplad till någon tryckt tidning. Sedan den 1 januari i år är det möjligt för fristående nättidningar att frivilligt ansluta sig till det pressetiska systemet och därmed omfattas av granskningen. Men Realtid.se har inte anmält sig till PO/PON och står alltså fortfarande utanför det pressetiska systemet.
Däremot har det sedan 2007 kommit in elva anmälningar mot Realtid.se om förtal till Justitiekanslern. Ingen av an­mälningarna har lett till att JK har inlett förundersökning, något som enligt brottsbalkens förarbeten bara ska ske i undantagsfall.

* * *

Generalsekreteraren avstår från att kommentera innehållet.

Annons
Annons