search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hård kritik mot brittisk rättshjälpsreform

Kraftiga neddragningar av rättshjälp i civilmål och behovsprövad rättshjälp för personer som hålls av polisen är två av den brittiska regeringens förslag för att sänka rättshjälpsnotan. Kritiker varnar nu för ett samhälle där rätten till en advokat bara omfattar rika.

Rättshjälpen i Storbritannien kostar för närvarande över två miljarder pund om året. Det är alldeles för mycket, anser regeringen, som under de närmaste åren planerar besparingar på 350 miljoner pund.

I juni presenterade toryregeringen sina sparplaner i Legal Aid, Sentencing och Punishment of offenders Bill. Lagförslaget innebär bland annat stora förändringar av rättshjälpen i civil- och familjemål. I dag omfattas alla ärenden utom de som uttryckligen undantas av rättshjälpssystemet. Den föreslagna lagändringen vänder på den ordningen, så att bara ett fåtal ärendetyper som listas i lagen ska omfattas.

En annan förändring, som väckt starka känslor i landet, är att införa behovsprövning för rättshjälp till personer som anhållits av polisen. Förslaget fanns inte med i den grönbok om besparingar som presenterades under 2010.

Legal Aid, Sentencing och Punishment of offenders Bill har fått hård kritik från många håll i det brittiska rättsväsendet, både för sitt sakliga innehåll och hur det lagts fram. I ett brev till justitieministern Kenneth Clarke skriver till exempel Law Societys ordförande advokaten Linda Lee att Law Society är bekymrat över att ett så allvarligt förslag som behovsprövningen i brottmål ”fallit ner från ingenstans, utan någon som helst konsultation”. Linda Lee skriver också att behovsprövning har en tendens att ställa människor som i praktiken inte har råd med advokat utanför systemet.

Neddragningarna av rättshjälpen debatterades i underhuset i slutet av juni, och förslaget röstades då igenom med siffrorna 295 för och 212 emot. Arbetet med lagen fortsätter i september i ett särskilt utskott.

Förändringarna av rättshjälp i civilmål står för den största enskilda besparingen i reformen. Enligt regeringens beräkningar försvinner närmare 250 000 ärenden om året som i dag omfattas av rättshjälp.

Annons
Annons
Annons