search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

De vågade söka höga domartjänster

De före detta advokaterna Stefan Lindskog och Sten Burman har utnämnts till ordförande på avdelning i Högsta domstolen respektive hovrättspresident. Det är första gången så höga befattningar inom rättsväsendet tillsätts efter ansökan.

Stefan Lindskog vill och vågar

Stefan Lindskog blir ordförande på avdelning i HD.

– Någon måste ju visa att man vill och vågar! säger Stefan Lindskog.

Tidigare tillsattes de högre domartjänsterna, som hovrätts- och kammarrättspresidenter och justitieråd, genom att regeringen kallade lämpliga kandidater till posterna. Men reglerna ändrades den 1 januari i år, och tjänsten som justitieråd och ordförande på avdelning i HD utlystes i en unik ”jobbannons” i februari.

Justitierådet Stefan Lindskog sökte och fick jobbet. Han tillträder den 1 september. För Advokatsamfundets förre ordförande innebär den nya befattningen nya administrativa uppgifter.

Vid det tidigare kallelseförfarandet brukade det bara vara de äldsta justitieråden som kom i fråga för att bli ordförande i HD eller ordförande på avdelning, berättar Stefan Lindskog. I princip kallades den äldste ledamot som hade tillräckligt lång tid kvar i HD för att det skulle vara meningsfullt.

– Enligt det gamla systemet skulle jag inte ha blivit ordförande på avdelning. Jag har inte varit här tillräckligt länge för att jag skulle kunna komma i fråga, säger Stefan Lindskog.

När kallelseförfarandet ersattes med ett ansökningsförfarande den 1 januari i år befarades det att kvalificerade personer inte skulle våga söka höga befattningar, eftersom ansökningarna skulle bli offentliga. Stefan Lindskog tror att farhågorna var riktiga.

– Och just det bekymret var ett av skälen till att jag sökte. Någon måste ju visa att man vill och vågar! säger Stefan Lindskog.

Sten Burman ser fram mot mer juridisk argumentation

Sten Burman är lagman i Sundsvalls tingsrätt och tidigare ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Han tillträder som hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland den 1 oktober.

Sten Burman är den förste med advokatbakgrund som utses till hovrättspresident, i varje fall i modern tid. Han är troligen också den förste advokat som har blivit tingsrättslagman.

Att bli hovrättspresident såg Sten Burman som ett sätt att nå ytterligare en intressant utvecklingsfas i sin karriär. Hovrätten har längre tid på sig för målen än tingsrätten. Därmed tror han att det blir mer fokus på juridiken i hovrätten.

– Jag brukar skämta: ”I hovrätten opererar man med skalpell och i tingsrätten med yxa”, säger Sten Burman.

När det gäller farhågorna för att offentligheten i ansökningsförfarandet skulle avskräcka sökande tror Sten Burman att offentligheten har en hämmande effekt. Själv funderade han på om han verkligen ville söka en sådan tjänst. Det krävdes kontakter med andra och lite övertalning för att han skulle ta det steget, berättar han. Han menar att den svenska förvaltningstraditionen är sådan att man inte ska framhäva sig – men det måste den som söker en tjänst göra.

– I Sverige vill vi inte sticka ut och söka tjänster, utan vi vill bli ombedda. Vi är försiktiga och kanske lite fåfänga i den delen, säger Sten Burman.

Sten Burman tror på det nya systemet med ansökningsförfarande, men menar att det krävs att individerna accepterar systemet och bjuder till. De måste våga söka och acceptera att de kanske inte får allt de söker. Han tror att en hake är att människor inte vill söka och sedan bli ratade. Men då fungerar inte förfarandet.

– Det måste vara fler som söker och som accepterar när det inte är deras tur – det är nyckeln till systemet, säger Sten Burman.

HD:s avdelningar
Högsta domstolen är indelad i två avdelningar. HD:s ordförande är ordförande också för den ena avdelningen. Ett annat justitieråd är ordförande för den andra. Ordförandena är inte chef över de andra justitieråden. Ordförandeskapet är en handläggningsfunktion. Ordförandens uppgift är att leda den dömande verksamheten på avdelningen och att ansvara för att upprätta handläggningsscheman över de mål som ska handläggas. Det innebär att ordföranden utser referenten i varje mål och själv sitter ordförande på alla mål den själv är med på.

Annons
Annons
Annons